JENS Advocaten
(strategische) advisering, (procesrechtelijke) bijstand en begeleiding op het gebied van het arbeidsrecht, verbintenissenrecht en ondernemingsrecht.
 

favicon 16x16 | Jens Advocaten  WAT WIJ DOEN

* U kunt JENS advocaten inschakelen voor:
  • het verkrijgen van (strategisch) juridisch advies
  • het opstellen of checken van contracten
  • het voeren dan wel voorkomen van gerechtelijke procedures
  • het voeren van onderhandelingen
  • het treffen van (beëindigings)regelingen
  • incassodiensten
  • het geven van een second opinion
  • een legal audit van uw organisatie (= uw juridische risico's in kaart)
  • het tijdelijk inhuren van één van onze advocaten (als “legal counsel”)
  • het verzorgen van (in house) cursussen, zowel in het Nederlands als in het Engels