Zieke werknemer weigert passende arbeid om deugdelijke grond

Zieke werknemer weigert passende arbeid om deugdelijke grond

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS

Sinds 1 juli 2015 kan een werkgever het ontslag van een zieke, weigerachtige werknemer enkel nog bewerkstelligen via ontbinding door de kantonrechter. De kantonrechter beoordeelt een dergelijk ontbindingsverzoek kritisch vanwege de beschermende werking van het opzegverbod tijdens ziekte. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek bovendien af als de zieke werknemer niet eerst schriftelijk is gemaand tot nakoming van zijn re-integratieverplichtingen of …