De goochelende pensioen verzekeraars en onze overheid die toekijkt

Jensadvocaten NIEUWS, Pensioenrecht

Vroeger ging je, uitzonderingen daargelaten, met 65 jaar ‘met pensioen’. Dit betekende: ontvangst van een AOW-uitkering en als je was aangesloten geweest bij een (bedrijfs)pensioenfonds verkreeg je bovenop je AOW ook nog een ouderdomspensioen. Daarnaast bestonden er nog zogenaamde VUT- en pre-pensioenregelingen, maar die laat ik even voor wat zij waren. Vroeger was wellicht niet alles beter, maar qua pensioen …