Demissionaire kabinet Rutte wil doorpakken waar eerdere – niet gevallen – kabinetten de zzp-discussie voor zich uitschoven

Sascha Janssen NIEUWS

Een vertrouwelijk concept-wetsvoorstel van het demissionaire kabinet is uitgelekt. Dit voorstel zou wat Den Haag betreft een einde moeten maken aan de jarenlange discussies over schijnzelfstandigheid van zzp’ers. Zo wil het Ministerie van Financiën een betere afbakening van het begrip ‘zelfstandigheid’, ook omdat de Belastingdienst vanaf 1 januari 2025 hierop gaat handhaven. Ter achtergrond: de Wet DBA die dan eindelijk vanaf …

Kijk uit voor het “ik voel me onveilig”-mantra

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Het zijn woelige tijden. Er lijkt geen week meer voorbij te gaan zonder een nieuwsbericht over grensoverschrijdend gedrag ergens op een werkvloer. Wat in Amerika begon met de #MeToo discussie heeft zich inmiddels ook verplaatst naar ons land. Zo kwam in het kielzog van de internationale #MeToo-beweging eind 2017 een bekende castingdirecteur in opspraak. Hierna volgde nog meer zaken, waaronder …

Vanaf 1 april 2023: de nieuwe versie van de UWV Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Indien een werkgever werknemer(s) wil ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen moet werkgever toestemming tot opzegging aan het UWV vragen (= zogenaamde ontslagvergunning). In dit kader dient werkgever aan te tonen de bedrijfseconomische redenen voor ontslag en dat er voldoende is gedaan om ontslag te voorkomen. De ‘Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen’ van het UWV bestaan uit een artikelsgewijs overzicht van de …

HOGE RAAD: BEZORGERS DELIVEROO WERKTEN OP BASIS VAN EEN ARBEIDSCONTRACT

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

De Hoge Raad heeft 24 maart 2023 geoordeeld dat het standpunt van het hof Amsterdam – dat de bezorgers van Deliveroo een arbeidsovereenkomst hadden – in stand blijft. https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2023:443 Hof Amsterdam had eerder in haar uitspraak een helder overzicht gegeven waaraan getoetst moet worden of wel of geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:392 Uitgangspunten Zo stelde het Hof: “Uit …

Werkgever pas uw arbeidscontracten en/of Handboeken aan per 1 augustus 2022!

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Het arbeidsrecht is continu onderhevig aan veranderingen. In april dit jaar hebben wij u al bericht over de aankomende wetswijzigingen per 1 augustus a.s. vanwege de invoering van de Wet tot implementatie van de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4408381. Deze wet leidt tot aantal wijzigingen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met behoorlijk ingrijpende gevolgen voor werkgevers. …

Werkgever heeft een actieve opvoedtaak ter voorkoming van verwijtbaar (seksueel) intimiderend gedrag

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Kern Ondanks dat werknemer (ernstig) verwijtbaar heeft gehandeld met zijn lompe, onfatsoenlijke en ongepaste en ook seksueel intimiderende gedrag, volgt er geen ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Werkgever is mede verantwoordelijk voor het actief creëren van veilige werkomgeving en is daar volgens deze rechter nalatig in geweest. Bovendien moet werkgever eerst actief duidelijk maken dat dergelijk gedag niet geaccepteerd wordt. Werknemer …

Terecht ontslag op staande voet vanwege privé internetten op het werk!

Terecht ontslag op staande voet vanwege privé internetten op het werk!

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS

Werkneemster, 28 jaar, is als verkoopster in dienst bij een kledingwinkel (hierna: DLR). DLR heeft in een memo van 18 oktober 2016 haar medewerkers laten weten dat het met ingang van die datum ‘niet meer is toegestaan om de mobiele telefoon, Ipad, laptop of welk apparaat dan ook waarmee kan worden gebeld, gechat, getext, of dat voor welke vorm van …