Doorwerking van Wet seksuele misdrijven op de werkvloer en binnen arbeidsrelaties

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Per 1 juli 2024 treedt de Wet seksuele misdrijven in werking. Deze wet heeft ook gevolgen voor de werkvloer en impact op het arbeidsrecht. Zo wordt onder meer seksuele intimidatie in het openbaar met de nieuwe wet strafbaar. Van seksuele intimidatie is sprake als iemand bijvoorbeeld op straat of in de supermarkt maar dus ook op de werkvloer als seksueel object …

Sinds 17 december 2023 is de ‘Wet bescherming klokkenluiders’ bijgewerkt. Wat houdt dit in?

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

De Wet Huis voor klokkenluiders is aangepast en heet nu: de Wet bescherming klokkenluiders. Iedere organisatie met vijftig werknemers of meer is wettelijk verplicht om een interne meldregeling te hebben, de zogenoemde klokkenluidersregeling. Een dergelijke klokkenluidersregeling geeft werknemers de mogelijkheid om melding te maken van (dreigende) onregelmatigheden, misstanden en inbreuken op het EU-recht in de organisatie.  Deze wet komt voortuit de …

Demissionaire kabinet Rutte wil doorpakken waar eerdere – niet gevallen – kabinetten de zzp-discussie voor zich uitschoven

Sascha Janssen NIEUWS

Een vertrouwelijk concept-wetsvoorstel van het demissionaire kabinet is uitgelekt. Dit voorstel zou wat Den Haag betreft een einde moeten maken aan de jarenlange discussies over schijnzelfstandigheid van zzp’ers. Zo wil het Ministerie van Financiën een betere afbakening van het begrip ‘zelfstandigheid’, ook omdat de Belastingdienst vanaf 1 januari 2025 hierop gaat handhaven. Ter achtergrond: de Wet DBA die dan eindelijk vanaf …

Kijk uit voor het “ik voel me onveilig”-mantra

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Het zijn woelige tijden. Er lijkt geen week meer voorbij te gaan zonder een nieuwsbericht over grensoverschrijdend gedrag ergens op een werkvloer. Wat in Amerika begon met de #MeToo discussie heeft zich inmiddels ook verplaatst naar ons land. Zo kwam in het kielzog van de internationale #MeToo-beweging eind 2017 een bekende castingdirecteur in opspraak. Hierna volgde nog meer zaken, waaronder …

Vanaf 1 april 2023: de nieuwe versie van de UWV Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Indien een werkgever werknemer(s) wil ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen moet werkgever toestemming tot opzegging aan het UWV vragen (= zogenaamde ontslagvergunning). In dit kader dient werkgever aan te tonen de bedrijfseconomische redenen voor ontslag en dat er voldoende is gedaan om ontslag te voorkomen. De ‘Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen’ van het UWV bestaan uit een artikelsgewijs overzicht van de …

HOGE RAAD: BEZORGERS DELIVEROO WERKTEN OP BASIS VAN EEN ARBEIDSCONTRACT

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

De Hoge Raad heeft 24 maart 2023 geoordeeld dat het standpunt van het hof Amsterdam – dat de bezorgers van Deliveroo een arbeidsovereenkomst hadden – in stand blijft. https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2023:443 Hof Amsterdam had eerder in haar uitspraak een helder overzicht gegeven waaraan getoetst moet worden of wel of geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:392 Uitgangspunten Zo stelde het Hof: “Uit …

Werkgever pas uw arbeidscontracten en/of Handboeken aan per 1 augustus 2022!

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Het arbeidsrecht is continu onderhevig aan veranderingen. In april dit jaar hebben wij u al bericht over de aankomende wetswijzigingen per 1 augustus a.s. vanwege de invoering van de Wet tot implementatie van de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4408381. Deze wet leidt tot aantal wijzigingen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met behoorlijk ingrijpende gevolgen voor werkgevers. …

Werkgever heeft een actieve opvoedtaak ter voorkoming van verwijtbaar (seksueel) intimiderend gedrag

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Kern Ondanks dat werknemer (ernstig) verwijtbaar heeft gehandeld met zijn lompe, onfatsoenlijke en ongepaste en ook seksueel intimiderende gedrag, volgt er geen ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Werkgever is mede verantwoordelijk voor het actief creëren van veilige werkomgeving en is daar volgens deze rechter nalatig in geweest. Bovendien moet werkgever eerst actief duidelijk maken dat dergelijk gedag niet geaccepteerd wordt. Werknemer …