De WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) komt eraan! Ingangsdatum: 1 januari 2019.

Jensadvocaten NIEUWS

Op 6 november jl. heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (hierna: WIEG). De wetgever wil met deze wet streven naar een meer evenwichtige balans in de verdeling van arbeid en zorgtaken tussen partners in het huishouden. Hiermee wordt beoogd bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen het kind en de …