JENS Advocaten
(strategische) advisering, (procesrechtelijke) bijstand en begeleiding op het gebied van het arbeidsrecht, verbintenissenrecht en ondernemingsrecht.
 

favicon 16x16 | Jens Advocaten  RECHTSGEBIEDEN

* Onze advocaten zijn deskundig op het terrein van:
 • het arbeidsrecht (waaronder ambtenarenrecht)
 • het vennootschapsrecht en
 • het algemeen verbintenissenrecht/contractenrecht
 • privacy wetgeving (AVG)

Meer specifiek zijn al onze advocaten gespecialiseerd in het adviseren, meedenken en procederen over de navolgende arbeidsrechtelijke onderwerpen:

 • algemene voorwaarden
 • detacheringsovereenkomsten
 • arbeidsvoorwaarden
 • (flexibele) arbeidscontracten
 • overeenkomsten van opdracht (freelance) - Wet DBA
 • payrolling
 • statutaire directeuren
 • beëindigingsregelingen
 • individuele en collectieve ontslagen
 • reorganisaties en sociaal plannen
 • privacy wetgeving
 • management buy outs
 • overgang van onderneming (of gedeelten van ondernemingen)
 • medezeggenschap/ondernemingsraden
 • non-concurrentie- en relatiebedingen
 • onrechtmatige concurrentie door ex-werknemers
 • CAO-recht en stakingsrecht
 • zieke werknemers en re-integratie
 • arbeidsomstandigheden (Arbo-wetgeving)
 • ambtenarenrecht