Privacy Verklaring

JENS Advocaten, hierna JENS hecht veel waarde aan de privacy van al haar relaties en van ieder die onze website bezoekt. Het spreekt voor zich dat JENS zeer zorgvuldig met de verkregen persoonsgegevens zal omgaan. Hieronder wordt beschreven wat wij daaronder verstaan.

Als iemand persoonsgegevens aan JENS verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Gebruik van uw gegevens
Als relatie van JENS of als geïnteresseerde in onze dienstverlening vragen wij in elk geval om uw volledige naam, adres, e-mailadres en uw telefoonnummer. Deze gegevens hebben we nodig om u informatie te verschaffen over onze dienstverlening. Voor het behandelen van zaken hebben we daarnaast afhankelijk van elke specifieke zaak nadere gegevens nodig. Ook voor deze gegevens geldt dat wij deze uitsluitend zullen gebruiken voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Bewaren van uw gegevens
Wanneer u ons e-mail of andere gegevens stuurt worden deze opgenomen in ons datasysteem respectievelijk onze papieren dossiers. Zij worden na het sluiten van de dossiers volgens de wettelijke bewaarplicht en de richtlijn van de Orde van Advocaten bewaard.

De reden van het gebruik van uw gegevens
JENS verwerkt uw persoonsgegevens voor navolgende doeleinden:

  • voor de uitvoering van onze dienstverlening;
  • om u informatie te verstrekken over wijzigingen in wetgeving en onze dienstverlening;
  • sollicitatieprocedures;
  • voor verzending van onze nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen;

Recht op inzage en correctie
Ieder heeft het recht om aan JENS te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Mochten deze gegevens niet juist zijn dan heeft u het recht om aanpassingen daarin aan te laten brengen. Verder heeft u in beginsel recht op het wissen van uw gegevens.

Derden
JENS zal uw gegevens niet delen met anderen, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend, of als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als we organisaties inschakelen die uw gegevens in onze opdracht verwerken zal JENS ervoor zorgdragen dat er een bewerkersovereenkomst wordt gesloten waarin eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

Beveiliging
Het is van groot belang dat uw gegevens bij JENS veilig zijn. JENS zal passende organisatorische en technische maatregelen nemen om verlies van uw data tegen te gaan, alsmede  ongeoorloofde openbaarmaking of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. JENS heeft intern ook een protocol om datalekken te voorkomen.

Onze website en doorlinken naar andere websites
Op onze website kunnen cookies worden gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo kunt u bijvoorbeeld eenvoudiger door de website navigeren. Daarnaast kan JENS gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. JENS maakt daarvoor gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Het al of niet toestaan van cookies kunt u te allen tijde wijzigen in de instellingen van uw browser. In het geval onze website verwijzingen naar andere websites bevatten (zoals door middel van hyperlinks) is JENS niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.
 
Social media
De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken zoals Twitter en LinkedIn. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van deze social media netwerken om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijziging privacyverklaring
JENS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u dan ook aan om deze verklaring periodiek te raadplegen. Op die manier bent u van eventuele wijzigingen op de hoogte.