Wijziging ontslagbescherming voor bestuurders van stichtingen per 1 juli 2021

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Veel scholen, goede doelen en zorginstellingen hebben de rechtsvorm van een stichting. De rechtspositie van bestuurders van stichtingen wijkt af van die van statutair bestuurders van vennootschappen. Voor deze laatste groep geldt dat een vennootschappelijk ontslag ook tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst leidt. Dit is dus, tot op heden, anders voor bestuurders van stichtingen. Om na een formeel ontslag …

Aanscherping van regels over aanbod vaste arbeidsomvang aan oproepkrachten

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 zijn werkgevers verplicht om werknemers/oproepkrachten na een oproepovereenkomst van 12 maanden een schriftelijk aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. De aangeboden vaste arbeidsomvang moet gelijk zijn aan het gemiddelde aantal uren dat de oproepkracht in de 12 maanden daarvoor voor werkgever heeft gewerkt. Als de …

Glazenwasser de oren gewassen

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Werknemer (57 jaar) – glazenwasser van beroep – is sinds juni 2008 in dienst bij werkgever. In de periode van 2015 tot en met 2018 is werknemer gewaarschuwd voor uiteenlopende gedragingen. In mei 2020 meldt werknemer zich ziek met knieklachten. Nadat hij in juli 2020 onder invloed van alcohol in bedrijfskleding op werk verschijnt, volgt er een ontslag op staande …

Onvoldoende ondernomen tegen onveilige en vrouwonvriendelijke werksfeer kost beursbedrijf een billijke vergoeding van € 350.000

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Feiten Werkneemster is als Trader in dienst – sinds 1 november 2014 – van Optiver Services B.V. (hierna: Optiver). Werkneemster is direct na haar afstuderen als wiskundige bij Optiver in dienst getreden. Op 1 januari 2016 is zij, na afronding van haar trader trainee-programma benoemd in een level 1 traderpositie. Per 1 juli 2017 heeft werkneemster, vanwege een uitstekende score, …

Thuiswerken: waar moet u als werkgever op letten om boetes en aansprakelijkheid te voorkomen?

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Al vanaf 2016 hebben werknemers op grond van de Wet flexibel werken (Wfw) het recht om aanpassing van de arbeidsduur, de arbeidsplaats én/of de werktijd te verzoeken. Dit recht op thuis- en/of flexibel werken is echter niet onbeperkt. Om zwaarwegende redenen mag werkgever ook een verzoek om thuis te werken afwijzen. Daarnaast dient de aard van de functie thuiswerken toe …

Verdere informatie over NOW 3; de 3e tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS

NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket van de overheid in verband met huidige COVID-19 situatie. Vanaf maart tot en met september 2020 zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt de NOW3. De belangrijkste (rand)voorwaarden en aspecten van de NOW3 zijn: NOW 3 bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, lopende van …

Fotografiehobby kost fysiotherapeut zijn baan

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Een fysiotherapeut die iets te graag zijn hobby fotograferen meenam naar het werk raakt baan kwijt vanwege ontbinding op basis van de i-grond. Op 10 september 2020 oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland (vindplaats: ECLI:NL:RBMNE:2020:3800) in een zaak waarbij een fysiotherapeut volgens werkgever zijn boekje te buiten was gegaan met het beoefenen van zijn hobby. De fysiotherapeut was in dienst vanaf 1998. …

Werkgever geeft terecht ontslag op staande voet maar is toch (transitie)vergoeding aan werknemer verschuldigd

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS

Al eerder hebben wij bericht dat een terecht gegeven ontslag op staande voet toch tot een vergoedingsplicht voor de werkgever kan leiden. Als een werknemer terecht op staande voet is ontslagen betekent dit namelijk dat sprake was van een dringende reden voor ontslag. Echter om géén transitievergoeding aan werknemer verschuldigd te zijn moet er sprake zijn van ernstige verwijtbaarheid. Een …