Willen wij werken in het land van de Commissie Borstlap?

Sascha Janssen NIEUWS, Verbintenissenrecht Leave a Comment

Vandaag, 23 januari 2020, maakt de Commissie Regulering van Werk (hierna: “CRvW”), ook wel de Commissie Borstlap genoemd, haar eindrapport openbaar. De titel van dit rapport luidt: “In wat voor land willen wij werken?” De Commissie heeft evident niet de vragen gesteld: in welk land willen wij ondernemen en wie gaan al die banen creëren? Mijn eerste indruk Laat ik …

Uitzending over de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Onze Sascha Janssen was op 19 december jl., te samen met Minister Wouter Koolmees, Jacco Vonhof (voorzitter MKB Nederland) en Tweede Kamerlid Judith Tielen (VVD), bij RTLZ te zien in een uitzending over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) . Hieronder de uitzending “WABlief? Dit merk jij van de nieuwe arbeidsmarktwet”. https://www.rtlz.nl/life/carriere/video/4960601/wablief-dit-merk-jij-van-de-nieuwe-arbeidswet

Van slapend dienstverband naar een nachtmerrie?

Jensadvocaten NIEUWS

Slapende dienstverbanden In Nederland kennen we het fenomeen ‘slapende dienstverbanden’. Dit zijn dienstverbanden waarbij de werknemer al 104 weken of langer volledig arbeidsongeschikt is voor eigen en passend werk bij werkgever maar waarvan de arbeidsovereenkomst nooit is geëindigd. Vaak is de werkgever hiertoe niet overgegaan omdat de werkgever niet ook nog eens een transitie/beëindigingsvergoeding aan werknemer wil(de) betalen. Compensatieregeling zieke …

Europese Commissie: Overbrug verschillen in toegang tot sociale bescherming tussen werknemers en zelfstandigen/anders werkenden.

Jensadvocaten NIEUWS, Wet DBA

De Europese Commissie heeft een voorstel aangenomen voor een aanbeveling van de Raad betreffende de toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandig werkenden. De aanbeveling van de EPSCO Raad (van al weer 7 december 2018) is onlangs op 8 november 2019 formeel aangenomen door de Europese Commissie! In de loop van 2020 zal de Commissie de lidstaten en de …

UPDATE WAB: Besluit oproepovereenkomsten wijzigt

Jensadvocaten NIEUWS

Minister Koolmees van SZW heeft op 28 juni 2019 het Besluit oproepovereenkomsten gepubliceerd. Dit besluit betreft één van de uitvoeringsmaatregelen van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Omdat er echter vragen waren gerezen over dit Besluit en met name ook omdat bepalingen in het Besluit over bereikbaarheids- en consignatiediensten niet goed zouden aansluiten op de praktijk wordt dit Besluit oproepovereenkomsten …

Overzicht belangrijkste wijzigingen Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Jensadvocaten NIEUWS Leave a Comment

Proeftijd: geen wijziging, wel  één toevoeging Als werkgever de arbeidsovereenkomst tijdens proeftijd opzegt, kan werknemer alleen aan een concurrentiebeding worden gehouden in het geval van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen én werkgever dit schriftelijk of elektronisch gemotiveerd aan werknemer meedeelt. Introductie extra ontslaggrond: de cumulatiegrond (i- grond) Sinds 1 juli 2015 moet aan 1 v.d. 8 ontslaggronden (art. 6:669 lid 3 …

Per ongeluk aangemaakte WhatsApp groep kost ex-werknemer € 7.000,–

Jensadvocaten NIEUWS Leave a Comment

Ex-werknemer heeft op 5 september 2018 een WhatsApp-groep aangemaakt op de mobiele telefoon die door zijn nieuwe werkgever aan hem was verstrekt. De groep bestaat uit minstens 135 deelnemers. De door werknemer toegevoegde deelnemers omvatten: klanten van ex-werkgever Bestebreurtje, oud-collega’s van werknemer bij ex-werkgever Bestebreurtje, nieuwe collega’s van werknemer bij de firma Mertens en personen uit de privékring van werknemer, …

Het concurrentiebeding bedwingen?

Jensadvocaten NIEUWS Leave a Comment

1 op de 5 werknemers heeft een concurrentiebeding. Vandaag staat hierover een artikel in de @Volkskrant met mede input van Sascha Janssen van JENS advocaten. ttps://www.volkskrant.nl/economie/zo-bedwing-je-het-concurrentiebeding~b71ea6ac/ De beoordeling of een concurrentiebeding gerespecteerd dient te worden behelst bijna altijd een afweging tussen het (grond)recht op arbeid en het belang dat (ex)werkgever heeft om iemand aan het #concurrentiebeding te houden. Een geheimhoudingsbeding …

Gij zult niet goed praten over flexwerk!

Jensadvocaten NIEUWS Leave a Comment

Deze week kwam het CBS met nieuwe cijfers over de loonkloof op de arbeidsmarkt. Hoogleraar Arbeidsrecht Evert Verhulp gaf bij BNR vervolgens aan verbaasd te zijn over deze loonkloof. https://www.bnr.nl/nieuws/arbeidsmarkt/10387483/flexwerkers-verdienen-structureel-minder-dan-werknemers-in-vaste-dient Ik ben verbaasd dat een Hoogleraar Arbeidsrecht, nota bene lid van de Commissie Borstlap, verbaasd is/doet. Een kleine uitleg over de zoveelste stemmingmakerij tegen de modern werkenden waar de media …