Universiteit Leiden loopt vast in de ’draaideurconstructie’

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

De kantonrechter te Den Haag maakt korte metten met de door de Universiteit Leiden gehanteerde ‘draaideurconstructie’ en diens wijziging van een derde – indertijd nog – ambtelijke aanstelling. Feiten Bij de Universiteit Leiden (UL) was een werknemer (indertijd nog ambtenaar) voor bepaalde tijd aangesteld als docent bij de Faculteit der Geesteswetenschappen. De eerste aanstelling voor bepaalde tijd betrof de periode …

Coronavirus en enkele (soms botsende) rechten en plichten van werkgevers en werknemers

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS 1 Comment

Hieronder vindt u antwoorden op enkele veel gestelde vragen over corona(maatregelen) en de impact daarvan op werken en op daarbij behorende rechten en plichten. Omdat de vakantieperiode weer begint en zakelijke reizen naar het buitenland weer toenemen, zullen mede in dat kader enkele veel voorkomende dillema’s en vragen besproken worden. Moet werkgever maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te …

Het SER-advies: zoveelste stoplap voor een verouderd stelsel

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Op 2 juni jl. verscheen van de Sociaal-Economische Raad (SER) het ontwerpadvies ‘Sociaal-Economisch beleid 2021-2025. Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving‘. Link: https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2021/sociaal-economisch-beleid-2021-2025.pdf Dit – eerste in vijftien jaar – breed economisch SER-advies geeft aanbevelingen op drie gebieden: (1) arbeidsmarkt, inkomensbeleid en gelijke kansen, (2) investeren in brede welvaart, publieke sector en toekomstig verdienvermogen en …

Wijziging ontslagbescherming voor bestuurders van stichtingen per 1 juli 2021

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Veel scholen, goede doelen en zorginstellingen hebben de rechtsvorm van een stichting. De rechtspositie van bestuurders van stichtingen wijkt af van die van statutair bestuurders van vennootschappen. Voor deze laatste groep geldt dat een vennootschappelijk ontslag ook tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst leidt. Dit is dus, tot op heden, anders voor bestuurders van stichtingen. Om na een formeel ontslag …

Aanscherping van regels over aanbod vaste arbeidsomvang aan oproepkrachten

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 zijn werkgevers verplicht om werknemers/oproepkrachten na een oproepovereenkomst van 12 maanden een schriftelijk aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. De aangeboden vaste arbeidsomvang moet gelijk zijn aan het gemiddelde aantal uren dat de oproepkracht in de 12 maanden daarvoor voor werkgever heeft gewerkt. Als de …

Glazenwasser de oren gewassen

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Werknemer (57 jaar) – glazenwasser van beroep – is sinds juni 2008 in dienst bij werkgever. In de periode van 2015 tot en met 2018 is werknemer gewaarschuwd voor uiteenlopende gedragingen. In mei 2020 meldt werknemer zich ziek met knieklachten. Nadat hij in juli 2020 onder invloed van alcohol in bedrijfskleding op werk verschijnt, volgt er een ontslag op staande …

Onvoldoende ondernomen tegen onveilige en vrouwonvriendelijke werksfeer kost beursbedrijf een billijke vergoeding van € 350.000

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Feiten Werkneemster is als Trader in dienst – sinds 1 november 2014 – van Optiver Services B.V. (hierna: Optiver). Werkneemster is direct na haar afstuderen als wiskundige bij Optiver in dienst getreden. Op 1 januari 2016 is zij, na afronding van haar trader trainee-programma benoemd in een level 1 traderpositie. Per 1 juli 2017 heeft werkneemster, vanwege een uitstekende score, …

Thuiswerken: waar moet u als werkgever op letten om boetes en aansprakelijkheid te voorkomen?

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Al vanaf 2016 hebben werknemers op grond van de Wet flexibel werken (Wfw) het recht om aanpassing van de arbeidsduur, de arbeidsplaats én/of de werktijd te verzoeken. Dit recht op thuis- en/of flexibel werken is echter niet onbeperkt. Om zwaarwegende redenen mag werkgever ook een verzoek om thuis te werken afwijzen. Daarnaast dient de aard van de functie thuiswerken toe …