ARBEIDSRECHTELIJKE WIJZIGINGEN VOOR 2022

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Hieronder treft u aan een overzicht van de in 2022 doorgevoerde of nog door te voeren arbeidsrechtelijke wetswijzingen. Indien u hierover vragen heeft  kunt u ons bereik op: 030- 2727327 of info@jensadvocaten.nl. VERHOGING MAXIMUM TRANSITIEVERGOEDING De maximale transitievergoeding wordt ieder jaar geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2022 bedraagt deze maximaal € 86.000 bruto, of een jaarsalaris als dat hoger is dan €86.000 bruto. …

Inhoud nieuw steunpakket coronacrisis

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

De Overheid biedt nieuwe financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de coronamaatregelen. Hieronder een overzicht van de regelingen. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De aangekondigde subsidie Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) is vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het subsidiepercentage is verhoogd van 85% naar 100%. Indien u in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% minder …

Het verbetertraject bij disfunctioneren

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Om tot een ontslag te komen op grond van disfunctioneren moet mede aangetoond worden dat werkgever de werknemer de kans heeft gegeven diens functioneren te verbeteren. Dit wordt het “verbetertraject” genoemd. Maar hoe ziet een dergelijk traject eruit? Waar moet het aan voldoen? In de uitspraak van 14 juni 2019 van de Hoge Raad (Ecofys-arrest) is nader ingegaan op de …

Katsjing! Voortijdige beëindiging leaseovereenkomst komt geheel voor rekening ex-werknemer

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Veel werknemers worden erg blij van een leaseauto van de zaak. Wat een luxe, een mooie nieuwe bolide uitkiezen in de kleur die je aanspreekt met aanlokkelijke extra’s. Totdat je uit dienst gaat, het leasecontract voortijdig wordt beëindigd en werkgever aan jouw deur klopt om de bijkomende kosten op je te verhalen. Dat kan dan behoorlijk schrikken zijn. In een …

IntelliJENS Webinar

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

De nieuwe normale (thuis)werkvloer JENS advocaten organiseert een webinar over de nieuwe normale (thuis)werkvloer voor werkgevers/ondernemers en HR-medewerkers. Door Corona is mede onze kijk op thuiswerken veranderd. Thuiswerken zal – zo het zich laat aanzien – niet meer een uitzondering zijn. Flexibel werken en duurzame mobiliteit staan inmiddels hoog op de agenda. Maar zo eenvoudig als het lijkt, is het helaas …

Slapend dienstverband, slapend rijk?

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS 1 Comment

Op 21 juli jl. heeft de Rechtbank Midden-Nederland een werkgever veroordeeld mee te werken aan de beëindiging van een reeds 4 ½ jaar ‘slapend dienstverband’ met toekenning van een transitievergoeding van € 32.604,02 bruto aan werknemer. Deze werknemer werkt op dat moment (vanwege ziekte) al ruim 6 1/2 jaar niet voor werkgever en al 3 1/2 jaar elders bij een …

Werkgever heeft een actieve opvoedtaak ter voorkoming van verwijtbaar (seksueel) intimiderend gedrag

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Kern Ondanks dat werknemer (ernstig) verwijtbaar heeft gehandeld met zijn lompe, onfatsoenlijke en ongepaste en ook seksueel intimiderende gedrag, volgt er geen ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Werkgever is mede verantwoordelijk voor het actief creëren van veilige werkomgeving en is daar volgens deze rechter nalatig in geweest. Bovendien moet werkgever eerst actief duidelijk maken dat dergelijk gedag niet geaccepteerd wordt. Werknemer …

Belastingplan 2022: onbelaste thuiswerkvergoeding

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS 1 Comment

Eind juni 2021 heeft het kabinet een tabel van fiscale maatregelen van het Belastingplan 2022 gepubliceerd: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/25/tabel-maatregelen-pakket-belastingplan-2022 Eén van de voorstellen is een onbelaste thuiswerkvergoeding. Op die wijze wil de overheid het voor werkgevers mogelijk maken het thuiswerken (deels) onbelast te vergoeden. Mede door het massaal thuiswerken het afgelopen jaar ziet de overheid in dat de fiscale wetgeving hierop aangepast …

Universiteit Leiden loopt vast in de ’draaideurconstructie’

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

De kantonrechter te Den Haag maakt korte metten met de door de Universiteit Leiden gehanteerde ‘draaideurconstructie’ en diens wijziging van een derde – indertijd nog – ambtelijke aanstelling. Feiten Bij de Universiteit Leiden (UL) was een werknemer (indertijd nog ambtenaar) voor bepaalde tijd aangesteld als docent bij de Faculteit der Geesteswetenschappen. De eerste aanstelling voor bepaalde tijd betrof de periode …

Coronavirus en enkele (soms botsende) rechten en plichten van werkgevers en werknemers

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS 1 Comment

Hieronder vindt u antwoorden op enkele veel gestelde vragen over corona(maatregelen) en de impact daarvan op werken en op daarbij behorende rechten en plichten. Omdat de vakantieperiode weer begint en zakelijke reizen naar het buitenland weer toenemen, zullen mede in dat kader enkele veel voorkomende dillema’s en vragen besproken worden. Moet werkgever maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te …