Omvang meldingsplicht ten aanzien van lichamelijke geschiktheid bij sollicitatie

Omvang meldingsplicht ten aanzien van lichamelijke geschiktheid bij sollicitatie

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS

Een sollicitant hoeft niet altijd informatie te delen met zijn toekomstige werkgever betreffende een eventuele beperking of (chronische) ziekte. Deze verplichting bestaat alleen voor zover zijn ziekte of handicap hem ongeschikt maakt voor de functie en de sollicitant dit ook weet, althans dat had moeten begrijpen. Het feit dat iemand aan een chronische ziekte lijdt of een handicap heeft maakt …

Slapend houden dienstverband na 104 weken toelaatbaar

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS

Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer, die na een dienstverband van 2 jaar of langer wordt ontslagen, in beginsel recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook bij een ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Een doorn in het oog van menige werkgever, nu het achterliggende doel van de transitievergoeding, naast een compensatie voor het ontslag, het vergemakkelijken van de transitie naar …

Overleg met de Belastingdienst over van VAR naar DBA

Overleg met de Belastingdienst over van VAR naar DBA

Jensadvocaten NIEUWS, Wet DBA

De afgelopen tijd heeft JENS advocaten – mede vanwege een aantal lopende zaken – bij de Belastingdienst aan de spreekwoordelijke bel getrokken met vragen over de uitvoering van de Wet DBA. Uiteindelijk heeft dit recent geleid tot een prettige dialoog tussen de Belastingdienst en Sascha Janssen van JENS advocaten. Omdat wij een aantal van de besproken gezichtspunten relevant achten voor …

Overgang van VAR naar DBA

Jensadvocaten NIEUWS, Wet DBA

In de media en ook door JENS is inmiddels al veel aandacht besteed aan de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De VAR is per 1 mei 2016 vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Tot 1 mei 2017 zal de Belastingdienst overigens niet toezien op de naleving, dit om de praktijk te laten wennen. Hieronder een overzicht …

De (privacy)grenzen aan verwerking van gegevens van zieke werknemers

De (privacy)grenzen aan verwerking van gegevens van zieke werknemers

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS

Hoe voorkom ik hoge boetes als werkgever ten gevolge van schending privacywetgeving en datalekken? Ieder dienstverband brengt verwerking van (persoons)gegevens met zich mee, met name in het geval een werknemer ziek is. Op grond van de wet zijn zowel werkgever als werknemer verplicht een actief ziekteverzuimbeleid te voeren. Hierdoor heeft werkgever behoefte aan (verdere) informatie over de zie­ke werknemer. De …

Aansprakelijkheid bedrijf vanwege (illegaal) kopiëren door een werknemer

Aansprakelijkheid bedrijf vanwege (illegaal) kopiëren door een werknemer

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS

Bij de Rechtbank Rotterdam speelde onlangs een rechtszaak tussen het bedrijf Siemens en het bedrijf Maverick. Maverick had van Siemens zeven licenties aangeschaft voor het gebruik van het programma Solid Edge. Volgens Siemens heeft een medewerker van Maverick op enig moment een illegale kopie gemaakt van dit programma. Siemens vordert – na beslaglegging op de computer – van Maverick onder …

Dienstjaren bij failliet bedrijf kunnen meetellen bij berekening transitievergoeding

Dienstjaren bij failliet bedrijf kunnen meetellen bij berekening transitievergoeding

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS, Verbintenissenrecht

Werknemer is in 2011 bij X in dienst getreden als bedrijfsleider. Op 25 februari 2014 is X failliet verklaard. De curator heeft de arbeidsovereenkomst van werknemer opgezegd. Op 24 maart 2014 is de werknemer voor de duur van een jaar bij werkgever in dienst getreden als bedrijfsleider. Deze arbeidsovereenkomst is verlengd tot en met 23 maart 2016. Werkgever heeft laten …

Ontslag statutair bestuurder onder de WWZ

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS

In de recente rechtspraak tekent zich zeer voorzichtig een lijn af over de invulling van de redelijke grond bij ontslag van een (statutair) bestuurder. Uit uitspraken blijkt dat rechters bij bestuurders vaak aanhalen dat volgens de wetsgeschiedenis een h-grond (= de restgrond; andere omstandigheden) aanwezig kan zijn ‘bij een manager met wie verschillen van inzicht bestaan over het te voeren …

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid werknemers

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS

Van 14 november tot en met 25 november 2016 kunnen werkgevers wederom een aanvraag voor subsidie indienen bij het Agentschap SZW om werknemers langer en productief aan het werk te houden. Als werkgever  kan je de helft van dergelijke projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal € 13.000,–, onder de voorwaarde dat werkgever zelf de andere helft van de …

Alcoholverslaving bij werknemers | Jens Advocaten

Alcoholverslaving bij werknemers.

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS

Drank maakt meer kapot dan je lief is, maar leidt dit ook altijd tot een ontslag? Recent hebben twee kantonrechters zich weer uitgelaten over de vraag of een werknemer met een alcoholprobleem ontslagen kan worden. De Kantonrechter te Den Haag Deze Kantonrechter [1] was verzocht te oordelen over een ontbindingsverzoek van het UWV, als werkgever, betreffende een verzekeringsarts met een …