PERSBERICHT van 7 februari 2017: faillissementsaanvraag SKY Netherlands BV

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS, Persberichten

De negen (ex)castleden van SKY de Musical zien zich helaas genoodzaakt het faillissement aan te vragen van SKY Netherlands B.V. Hierbij een korte toelichting. Nadat jarenlang in de theaterbranche in strijd gehandeld werd met ons gesloten ontslagsysteem, is een andere producent (Stage Entertainment) door een aantal werknemers aangesproken vanwege de gehanteerde projectclausule. Die kwestie is buiten de rechter om geregeld. …

PERSBERICHT 25 JANUARI 2017 – PROJECTCLAUSULE MUSICAL

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS, Persberichten, Verbintenissenrecht

Op 24 januari 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld in de zaak tussen negen castleden van SKY de Musical en hun werkgever (SKY Nederland). Kernvraag in deze zaak: kan de door SKY Nederland gebruikte (project)clausule door de spreekwoordelijke beugel, met als gevolg dat als werkgever besluit de musical te stoppen automatisch ook de arbeidscontracten stoppen. Een dergelijke projectclausule is en …

Zieke werknemer weigert passende arbeid om deugdelijke grond

Zieke werknemer weigert passende arbeid om deugdelijke grond

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS

Sinds 1 juli 2015 kan een werkgever het ontslag van een zieke, weigerachtige werknemer enkel nog bewerkstelligen via ontbinding door de kantonrechter. De kantonrechter beoordeelt een dergelijk ontbindingsverzoek kritisch vanwege de beschermende werking van het opzegverbod tijdens ziekte. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek bovendien af als de zieke werknemer niet eerst schriftelijk is gemaand tot nakoming van zijn re-integratieverplichtingen of …

DBA-update: Wiebes maakt het niet leuker, noch duidelijker voor de zzp'er!

DBA-update: Wiebes maakt het niet leuker, noch duidelijker voor de zzp’er!

Jensadvocaten NIEUWS, Wet DBA

Een dag geen DBA-nieuws, is een dag niet geleefd. Staatssecretaris Wiebes heeft op 16 januari jl. weer een brief verstuurd met daarin een uitleg over hoe wij dat ‘niet-handhaven’ zouden moeten zien. In het kort: Wiebes stelt in zijn brief dat het kabinet gaat onderzoeken hoe de criteria die belangrijk zijn bij het bepalen of sprake is van loondienstverband concreter …

Bedongen arbeid gedeeltelijk arbeidsongeschikte niet stilzwijgend gewijzigd

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS

In het arrest Kummeling/Oskam heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het stelsel van art. 7:629 lid 1 BW (de loondoorbetaling tijdens ziekte) en art. 7:658a BW (de wettelijke re-integratieverplichting van de werkgever) met zich brengt dat, als de werknemer andere passende arbeid is gaan verrichten in het kader van de re-integratie, zonder dat deze passende arbeid de bedongen arbeid is …

Voorkom nadelige uitleg bonusregeling achteraf door heldere formulering vooraf

Voorkom nadelige uitleg bonusregeling achteraf door heldere formulering vooraf

Jensadvocaten NIEUWS, Verbintenissenrecht

Wanneer werkgever en werknemer samen een bonusregeling afspreken kan er tijdens (of na) het dienstverband onduidelijkheid ontstaan over de uitleg daarvan. Het is daarom zaak een regeling vooraf zo duidelijk mogelijk vast te leggen en zo helder mogelijk te formuleren. De kantonrechter Maastricht oordeelde recent over de uitleg van een regeling niet-ziek bonus. Met een dergelijke regeling probeert een werkgever …

Als werken in loondienst kan, dan moet dat volgens de fiscus, ongeacht de overeenkomst & de inhoud die partijen daar aangeven!

Jensadvocaten NIEUWS, Wet DBA

Sinds de recessie vanaf circa 2008 werden vele werklozen door het UWV gestimuleerd om als zelfstandigen aan de slag te gaan. VAR’en werden vanuit de overheid rijkelijk verstrekt, ook aan schijnzelfstandigen. Maar dat leek voor de overheid toen geen probleem; men had de handen blijkbaar vol aan de oplopende, hoge werkloosheid en wilde mogelijk daarom op dat moment (nog) niet …

Mijn alternatief voor de Wet DBA | Jens Advocaten

Mijn alternatief voor de Wet DBA

Jensadvocaten NIEUWS, Wet DBA

Mijn alternatief voor de Wet DBA. Want Asscher en Wiebes beschermen juist niet de ‘zwakkere ZZP’ers’. Op 18 november jl. is de Commissie (Model)overeenkomsten in het kader van de Wet DBA (ook wel: Commissie Boot  genaamd) gekomen met haar oordeel over de Wet DBA. De Commissie Boot heeft in haar aanbevelingen de belastingdienst er zogezegd ‘van langs gegeven’. De Commissie …