Kosten

Onze advocaten werken in beginsel op basis van een standaard uurtarief, vermeerderd met 21% btw en 6% kantoorkosten. Voorafgaand aan onze dienstverlening bespreken wij onze tarieven met u. JENS advocaten stuurt u in geval van verrichte werkzaamheden maandelijks haar declaratie met standaard een specificatie. Op deze wijze blijft u op de hoogte van het kostenaspect van uw kwestie en heeft u tevens direct zicht op onze dienstverlening en de daaraan verbonden kosten. Voor ons zijn evenzo belangrijk uw financiële belangen als cliënt, waarvan ook de kosten van de juridische dienstverlening onderdeel uitmaken. Ons uitgangspunt is dat er voor u een goede balans dient te zijn tussen de gemaakte kosten, de geleverde bijstand en de ‘haalbaarheid’ van uw zaak.

JENS advocaten biedt u tevens de mogelijkheid tegen een vast tarief bepaalde diensten (commodity) in te kopen. Over de navolgende diensten kan JENS met u een vast bedrag overeenkomen:

  • due diligence onderzoek in verband met overnames/fusies
  • het checken van algemene leverings- of verkoop voorwaarden
  • in house (interactieve) seminars, cursussen en lezingen voor managers of HR-afdelingen
  • het inhuren van een arbeidsrecht advocaat voor een bepaalde periode dan wel dag(deel) per week
  • het jaarlijks checken van uw arbeidscontracten en personeelshandboek op basis van de recente wetgeving en uitspraken
  • uitleg op uw bedrijf aan werknemers in verband met reorganisaties/collectieve ontslagen.

Op uw verzoek leveren wij u ten behoeve van uw bedrijf of organisatie een specifieke offerte voor voornoemde diensten.