Gaat de Hoge Raad de Advocaat-Generaal volgen en de grenzen in de zzp-discussie verleggen?

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS, Wet DBA Leave a Comment

Op 17 juli jl. heeft Advocaat-Generaal Ruth de Bock een conclusie (van 85 pagina’s!) genomen waarin zij: De Hoge Raad adviseert om bij de vraag of sprake is van een dienstbetrekking, de bedoeling van partijen niet meer van belang te achten. Het klassieke arrest Groen/Schoevers (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:1997:ZC2495) moet volgens haar een “herijking” ondergaan. Ook stelt zij voor om het begrip “gezagsverhouding” anders …

Europese Commissie: Overbrug verschillen in toegang tot sociale bescherming tussen werknemers en zelfstandigen/anders werkenden.

Jensadvocaten NIEUWS, Wet DBA

De Europese Commissie heeft een voorstel aangenomen voor een aanbeveling van de Raad betreffende de toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandig werkenden. De aanbeveling van de EPSCO Raad (van al weer 7 december 2018) is onlangs op 8 november 2019 formeel aangenomen door de Europese Commissie! In de loop van 2020 zal de Commissie de lidstaten en de …

Een nieuwe Ministerbrief in het dossier 'wet DBA' met weer een opschorting, ditmaal tot 1 januari 2020

Een nieuwe Ministerbrief in het dossier ‘wet DBA’ met weer een opschorting, ditmaal tot 1 januari 2020

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS, Wet DBA

Vrijdag 9 februari jl. heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Tweede Kamer laten weten dat de handhaving van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (= DBA) wordt opgeschort tot 1 januari 2020. Dit betekent dat de wet DBA nog steeds bestaat maar dat – voor de zoveelste maal – de handhaving van die wet dus wordt uitgesteld. …

VERTROUWEN IN HET REGEERAKKOORD?

Vertrouwen in het regeerakkoord?

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS, Verbintenissenrecht, Wet DBA

DE PLANNEN M.B.T. HET ARBEIDSRECHT EN VOOR ZZP’ERS De afgelopen weken bereikten ons al berichten dat de nieuwe regering het arbeidsrecht verder zou gaan aanpassen. Afgelopen dinsdag werd dit met de presentatie van het regeerakkoord bevestigd. Ook is duidelijk geworden dat men iets gaat doen met het debacle genaamd de Wet DBA. Hieronder een overzicht van de plannen die heeft …

De huidige effecten van de Wet DBA komen de overheid heel goed uit!

Zonnekoninggedrag bij de Belastingdienst.

Jensadvocaten NIEUWS, Wet DBA

Wie het nieuws een beetje volgt kan het niet ontgaan zijn dat het nogal rommelt bij onze Belastingdienst. Zo kunnen er vraagtekens geplaatst worden bij de wijze waarop de Belastingdienst uitvoering geeft aan de Wet DBA. Ik heb het bewust over uitvoering, ondanks dat de Wet DBA qua boeteoplegging en naheffing “on hold” staat. De Belastingdienst werkt namelijk wel degelijk …

Arrest Gerechtshof Amsterdam staat haaks op het beleid zoals uitgevoerd door Belastingdienst (Wet DBA)

Arrest Gerechtshof Amsterdam staat haaks op het beleid zoals uitgevoerd door Belastingdienst (Wet DBA)

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS, Verbintenissenrecht, Wet DBA

Een overeenkomst van opdracht kan niet geruisloos veranderen in een arbeidsovereenkomst aldus Gerechtshof Amsterdam op 11 april 2017 (zie: “https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:1275″>). Het Gerechtshof overweegt namelijk: “Een als overeenkomst van opdracht begonnen samenwerking kan in de loop van de tijd niet geruisloos veranderen in een arbeidsovereenkomst zonder dat partijen daaromtrent nadere afspraken hebben gemaakt en vervolgens ook aan die nadere overeenkomst uitvoering …

DBA-update: Wiebes maakt het niet leuker, noch duidelijker voor de zzp'er!

DBA-update: Wiebes maakt het niet leuker, noch duidelijker voor de zzp’er!

Jensadvocaten NIEUWS, Wet DBA

Een dag geen DBA-nieuws, is een dag niet geleefd. Staatssecretaris Wiebes heeft op 16 januari jl. weer een brief verstuurd met daarin een uitleg over hoe wij dat ‘niet-handhaven’ zouden moeten zien. In het kort: Wiebes stelt in zijn brief dat het kabinet gaat onderzoeken hoe de criteria die belangrijk zijn bij het bepalen of sprake is van loondienstverband concreter …

Als werken in loondienst kan, dan moet dat volgens de fiscus, ongeacht de overeenkomst & de inhoud die partijen daar aangeven!

Jensadvocaten NIEUWS, Wet DBA

Sinds de recessie vanaf circa 2008 werden vele werklozen door het UWV gestimuleerd om als zelfstandigen aan de slag te gaan. VAR’en werden vanuit de overheid rijkelijk verstrekt, ook aan schijnzelfstandigen. Maar dat leek voor de overheid toen geen probleem; men had de handen blijkbaar vol aan de oplopende, hoge werkloosheid en wilde mogelijk daarom op dat moment (nog) niet …