TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR WERKBEHOUD (NOW) II

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS, Pensioenrecht, Verbintenissenrecht Leave a Comment

Op 20 maart jl. heeft u hier al kunnen lezen over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) die de regeling voor Werktijdverkorting (Wtv) per direct verving. Zie deze link: https://jensadvocaten.nl/2020/03/20/tijdelijke-noodmaatregel-overbrugging-voor-werkbehoud-now/ Vandaag, 31 maart 2020, heeft Minister Koolmees (van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aangekondigd dat de NOW-regeling door bedrijven vanaf maandag 6 april a.s. kan worden aangevraagd bij het noodloket …

De goochelende pensioen verzekeraars en onze overheid die toekijkt

Jensadvocaten NIEUWS, Pensioenrecht

Vroeger ging je, uitzonderingen daargelaten, met 65 jaar ‘met pensioen’. Dit betekende: ontvangst van een AOW-uitkering en als je was aangesloten geweest bij een (bedrijfs)pensioenfonds verkreeg je bovenop je AOW ook nog een ouderdomspensioen. Daarnaast bestonden er nog zogenaamde VUT- en pre-pensioenregelingen, maar die laat ik even voor wat zij waren. Vroeger was wellicht niet alles beter, maar qua pensioen …

DE JACHT OP DEELNEMERS DOOR (BEDRIJFS)PENSIOENFONDSEN!

De jacht op deelnemers door (bedrijfs) pensioenfondsen!

Jensadvocaten NIEUWS, Pensioenrecht

De afgelopen jaren kwamen diverse uitspraken voorbij waarin de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) ondernemers in de uitzend-, detacherings- en payrollbranche aansprak door te stellen dat zij deel dienden uit te maken van hun bedrijfstakpensioenfonds. De Hoge Raad heeft op 4 november 2016 in zijn arrest de opvatting van StiPP onderschreven. Een werkgever die bedrijfsmatig een werknemer ter beschikking aan …