Van slapend dienstverband naar een nachtmerrie?

Jensadvocaten NIEUWS

Slapende dienstverbanden In Nederland kennen we het fenomeen ‘slapende dienstverbanden’. Dit zijn dienstverbanden waarbij de werknemer al 104 weken of langer volledig arbeidsongeschikt is voor eigen en passend werk bij werkgever maar waarvan de arbeidsovereenkomst nooit is geëindigd. Vaak is de werkgever hiertoe niet overgegaan omdat de werkgever niet ook nog eens een transitie/beëindigingsvergoeding aan werknemer wil(de) betalen. Compensatieregeling zieke …

Europese Commissie: Overbrug verschillen in toegang tot sociale bescherming tussen werknemers en zelfstandigen/anders werkenden.

Jensadvocaten NIEUWS, Wet DBA

De Europese Commissie heeft een voorstel aangenomen voor een aanbeveling van de Raad betreffende de toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandig werkenden. De aanbeveling van de EPSCO Raad (van al weer 7 december 2018) is onlangs op 8 november 2019 formeel aangenomen door de Europese Commissie! In de loop van 2020 zal de Commissie de lidstaten en de …

UPDATE WAB: Besluit oproepovereenkomsten wijzigt

Jensadvocaten NIEUWS

Minister Koolmees van SZW heeft op 28 juni 2019 het Besluit oproepovereenkomsten gepubliceerd. Dit besluit betreft één van de uitvoeringsmaatregelen van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Omdat er echter vragen waren gerezen over dit Besluit en met name ook omdat bepalingen in het Besluit over bereikbaarheids- en consignatiediensten niet goed zouden aansluiten op de praktijk wordt dit Besluit oproepovereenkomsten …

Overzicht belangrijkste wijzigingen Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Jensadvocaten NIEUWS Leave a Comment

Proeftijd: geen wijziging, wel  één toevoeging Als werkgever de arbeidsovereenkomst tijdens proeftijd opzegt, kan werknemer alleen aan een concurrentiebeding worden gehouden in het geval van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen én werkgever dit schriftelijk of elektronisch gemotiveerd aan werknemer meedeelt. Introductie extra ontslaggrond: de cumulatiegrond (i- grond) Sinds 1 juli 2015 moet aan 1 v.d. 8 ontslaggronden (art. 6:669 lid 3 …

Per ongeluk aangemaakte WhatsApp groep kost ex-werknemer € 7.000,–

Jensadvocaten NIEUWS Leave a Comment

Ex-werknemer heeft op 5 september 2018 een WhatsApp-groep aangemaakt op de mobiele telefoon die door zijn nieuwe werkgever aan hem was verstrekt. De groep bestaat uit minstens 135 deelnemers. De door werknemer toegevoegde deelnemers omvatten: klanten van ex-werkgever Bestebreurtje, oud-collega’s van werknemer bij ex-werkgever Bestebreurtje, nieuwe collega’s van werknemer bij de firma Mertens en personen uit de privékring van werknemer, …

Het concurrentiebeding bedwingen?

Jensadvocaten NIEUWS Leave a Comment

1 op de 5 werknemers heeft een concurrentiebeding. Vandaag staat hierover een artikel in de @Volkskrant met mede input van Sascha Janssen van JENS advocaten. ttps://www.volkskrant.nl/economie/zo-bedwing-je-het-concurrentiebeding~b71ea6ac/ De beoordeling of een concurrentiebeding gerespecteerd dient te worden behelst bijna altijd een afweging tussen het (grond)recht op arbeid en het belang dat (ex)werkgever heeft om iemand aan het #concurrentiebeding te houden. Een geheimhoudingsbeding …

Gij zult niet goed praten over flexwerk!

Jensadvocaten NIEUWS Leave a Comment

Deze week kwam het CBS met nieuwe cijfers over de loonkloof op de arbeidsmarkt. Hoogleraar Arbeidsrecht Evert Verhulp gaf bij BNR vervolgens aan verbaasd te zijn over deze loonkloof. https://www.bnr.nl/nieuws/arbeidsmarkt/10387483/flexwerkers-verdienen-structureel-minder-dan-werknemers-in-vaste-dient Ik ben verbaasd dat een Hoogleraar Arbeidsrecht, nota bene lid van de Commissie Borstlap, verbaasd is/doet. Een kleine uitleg over de zoveelste stemmingmakerij tegen de modern werkenden waar de media …

Van boomstam op voet tot een ontslag op staande voet

Jensadvocaten NIEUWS Leave a Comment

Werknemer is sinds 1 oktober 2015 in dienst getreden bij Wijcker Groen, laatstelijk in de functie van boomverzorger. Wijcker Groen houdt zich bezig met groenaanleg en groenonderhoud, zoals boomverzorging, tuinaanleg en –onderhoud, bestrating en het ontwerpen en realiseren van tuinen. Op 23 januari 2019 was werknemer werkzaam in een kraan met een dichte cabine. Uit hetgeen partijen hebben verklaard en …

Het belang van tijdregistratie: bewijslast voor geclaimde overuren ligt bij de werkgever

Jensadvocaten NIEUWS Leave a Comment

Het Europees Hof van Justitie heeft op 14 mei jl. bepaald dat bedrijven er goed aan doen dagelijks te registreren hoe lang werknemers werken. Deze verplichting volgt dan weer uit twee Europese Richtlijnen (te weten: Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd; en Richtlijn …

Is een verplichte Arbeidsongeschiktheids-verzekering voor zelfstandigen niet in strijd met het Europees recht?

Jensadvocaten NIEUWS Leave a Comment

De Nederlandse polder heeft gesproken: die vermaledijde zelfstandigen/zzp’ers (ondernemers!) moeten maar eens verplicht worden aan de arbeidsongeschikheidsverzekering te gaan. En daarom hebben de polderpartijen, die werkgevers en werknemers vertegenwoordigen en helemaal niet representatief zijn voor de meer dan 1,2 miljoen zzp’ers, een aov-plicht in het pensioenakkoord gefrommeld. Zo rollen zij. Maar kan dat allemaal wel? Nou vanuit Europeesrechtelijk perspectief is …