VERTROUWEN IN HET REGEERAKKOORD?

Vertrouwen in het regeerakkoord?

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS, Verbintenissenrecht, Wet DBA

DE PLANNEN M.B.T. HET ARBEIDSRECHT EN VOOR ZZP’ERS De afgelopen weken bereikten ons al berichten dat de nieuwe regering het arbeidsrecht verder zou gaan aanpassen. Afgelopen dinsdag werd dit met de presentatie van het regeerakkoord bevestigd. Ook is duidelijk geworden dat men iets gaat doen met het debacle genaamd de Wet DBA. Hieronder een overzicht van de plannen die heeft …

Terecht ontslag op staande voet vanwege privé internetten op het werk!

Terecht ontslag op staande voet vanwege privé internetten op het werk!

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS

Werkneemster, 28 jaar, is als verkoopster in dienst bij een kledingwinkel (hierna: DLR). DLR heeft in een memo van 18 oktober 2016 haar medewerkers laten weten dat het met ingang van die datum ‘niet meer is toegestaan om de mobiele telefoon, Ipad, laptop of welk apparaat dan ook waarmee kan worden gebeld, gechat, getext, of dat voor welke vorm van …

Een arbeidsrechtelijk staartje aan onverstandig en onbegrijpelijk ‘sociaal geleuter op Facebook’

Een arbeidsrechtelijk staartje aan onverstandig en onbegrijpelijk ‘sociaal geleuter op Facebook’

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS

Op 13 september jl. heeft de Kantonrechter te Maastricht zich gebogen over de vraag of niet al te tactvolle opmerkingen van een ex-werknemer in een Facebook-groep – vlak na het definitief worden van een beëindigingsovereenkomst – ertoe leidt dat deze werknemer een boete verschuldigd is vanwege het werk doen van gerelateerde uitlatingen. Wat is het geval? Werkgever en werknemer hebben …

Hoge Raad 30 juni 2017: onterecht ontslag kan leiden tot hoge ontslagvergoeding!

Hoge Raad 30 juni 2017: onterecht ontslag kan leiden tot hoge ontslagvergoeding!

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS, Verbintenissenrecht

Sinds juli 2015 kennen wij in het ontslagrecht de transitievergoeding en de billijke vergoeding. De transitievergoeding is na minimaal 2 jaar dienstverband wettelijk verplicht in geval de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op verzoek van de werkgever in een procedure bij het UWV of de kantonrechter, of bij een aflopend contract (voor bepaalde tijd). Alleen indien de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld …

De huidige effecten van de Wet DBA komen de overheid heel goed uit!

Zonnekoninggedrag bij de Belastingdienst.

Jensadvocaten NIEUWS, Wet DBA

Wie het nieuws een beetje volgt kan het niet ontgaan zijn dat het nogal rommelt bij onze Belastingdienst. Zo kunnen er vraagtekens geplaatst worden bij de wijze waarop de Belastingdienst uitvoering geeft aan de Wet DBA. Ik heb het bewust over uitvoering, ondanks dat de Wet DBA qua boeteoplegging en naheffing “on hold” staat. De Belastingdienst werkt namelijk wel degelijk …

Waar moet u op letten bij het aangaan van relatie- en concurrentiebedingen?

Waar moet u op letten bij het aangaan van relatie- en concurrentiebedingen?

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS, Verbintenissenrecht

Bedrijven die hun kennis of bedrijfsdebiet willen beschermen kunnen met hun werknemers een relatie- of concurrentiebeding overeenkomen. Maar wat is het verschil? En waar moet je op letten als je een werknemer aan een dergelijk beding wil houden? In beginsel geldt dat je een concurrentiebeding aangaat met als doel de kennis die door de werknemer is opgedaan bij de (ex)werkgever …

Hoe bereken je de waarde van de (uit te betalen) vakantiedagen?

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS

Bij de berekening van de vergoeding (bij einde dienstverband) voor niet genoten vakantiedagen blijken veel werkgevers vaak alleen het basissalaris van de werknemer vermeerderd met 8% vakantietoeslag tot uitgangpunt te nemen. Dit is echter niet altijd correct en kan leiden tot loonvorderingen van (ex)werknemers. Artikel 7:641 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat dat de vergoeding voor niet genoten vakantiedagen ‘gelijk …

Arrest Gerechtshof Amsterdam staat haaks op het beleid zoals uitgevoerd door Belastingdienst (Wet DBA)

Arrest Gerechtshof Amsterdam staat haaks op het beleid zoals uitgevoerd door Belastingdienst (Wet DBA)

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS, Verbintenissenrecht, Wet DBA

Een overeenkomst van opdracht kan niet geruisloos veranderen in een arbeidsovereenkomst aldus Gerechtshof Amsterdam op 11 april 2017 (zie: “https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:1275″>). Het Gerechtshof overweegt namelijk: “Een als overeenkomst van opdracht begonnen samenwerking kan in de loop van de tijd niet geruisloos veranderen in een arbeidsovereenkomst zonder dat partijen daaromtrent nadere afspraken hebben gemaakt en vervolgens ook aan die nadere overeenkomst uitvoering …

Faillissement SKY Nederland

Persbericht 14 maart 2017: faillissement SKY Nederland

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS, Persbericht

Heden, 14 maart 2017, heeft de Rechtbank Amsterdam SKY Nederland failliet verklaard. SKY Nederland heeft in strijd met ons ontslagstelsel gehandeld. Vrijwel iedere deskundige arbeidsrecht specialist meent dat de projectclausule als gehanteerd door SKY Nederland in ons land niet kan. Zie onder meer hierover ook de recente noot van mr. A.M. Helstone in het vakblad JAR (2017/50). Het is in …