Een goed woordje doen voor een ex-werknemer is geen plicht!

Jensadvocaten NIEUWS

Een van de bijzondere verplichtingen die rust op een werkgever is dat bij het einde van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer – op diens verzoek – een getuigschrift moet worden uitgereikt. Dit is verankerd in artikel 7:656 van het Burgerlijk Wetboek. Het getuigschrift vermeldt: a. de aard van de verrichte arbeid en de arbeidsduur per dag of per week; b. …

De perverse plannen van onze Minister voor Rechtsbescherming; onze rechtsstaat in gevaar

Jensadvocaten NIEUWS, Verbintenissenrecht Leave a Comment

Okay, ik ben dus woest! En wel hierom (om Cor van der Laak te citeren): het bericht dat gisteren verscheen in de NRC over de plannen van Sander Dekker, de Minister VOOR Rechtsbescherming, u weet wel die Minister die onlangs nog een filmpje over zijn werkbezoek bij Achmea Rechtsbijstand als regelrechte reclame rond twitterde. Ziet u het al voor zich: Sander Dekker die tweet: …

De goochelende pensioen verzekeraars en onze overheid die toekijkt

Jensadvocaten NIEUWS, Pensioenrecht

Vroeger ging je, uitzonderingen daargelaten, met 65 jaar ‘met pensioen’. Dit betekende: ontvangst van een AOW-uitkering en als je was aangesloten geweest bij een (bedrijfs)pensioenfonds verkreeg je bovenop je AOW ook nog een ouderdomspensioen. Daarnaast bestonden er nog zogenaamde VUT- en pre-pensioenregelingen, maar die laat ik even voor wat zij waren. Vroeger was wellicht niet alles beter, maar qua pensioen …

EEN KOEKJE VAN EIGEN DEEG

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS

Ontslag op staande voet is een lastige materie. Als werkgever hoop je dat deze paradijsvogel van het ontslagrecht aan je deur voorbij zal trekken. Want je doet het vaak niet goed. Er is namelijk een grote kans dat de rechter een ontslag op staande voet zal vernietigen. En dan heb je als werkgever pas echt een probleem. Werkhervatting en doorbetaling …

DE JACHT OP DEELNEMERS DOOR (BEDRIJFS)PENSIOENFONDSEN!

De jacht op deelnemers door (bedrijfs) pensioenfondsen!

Jensadvocaten NIEUWS, Pensioenrecht

De afgelopen jaren kwamen diverse uitspraken voorbij waarin de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) ondernemers in de uitzend-, detacherings- en payrollbranche aansprak door te stellen dat zij deel dienden uit te maken van hun bedrijfstakpensioenfonds. De Hoge Raad heeft op 4 november 2016 in zijn arrest de opvatting van StiPP onderschreven. Een werkgever die bedrijfsmatig een werknemer ter beschikking aan …

VRIJWILLIGE VERTREKREGELING IN SOCIAAL PLAN IS GEEN RVU

Vrijwillige vertrekregeling in sociaal plan is geen RVU

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS

De Hoge Raad heeft op 22 juni jl. bevestigd dat een Sociaal Plan met een vrijwilligers- en plaatsmakersregeling geen regeling voor vervroegde uittreding (RVU) is en dus niet kan leiden tot 52% boete voor werkgever. De Hoge Raad stelt dat de beweegredenen van de inhoudingsplichtige om een Sociaal Plan aan te bieden, als ook de intenties of keuzes van de …

Hoe voorkom je een lege laptop als afscheidscadeau?

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS, Verbintenissenrecht

Het is al lang niet meer ongebruikelijk dat werkgevers diverse bedrijfsmiddelen aan hun werknemers ter beschikking stellen voor de uitvoering van het werk. Denk daarbij aan mobiele telefoons en laptops. Dergelijke bedrijfsmiddelen bevatten vaak ook software en relevante bedrijfsinformatie, bestanden, afspraken, klant- en/of productgegevens. Als een werknemer vertrekt bij zijn/haar werkgever dienen de bedrijfsmiddelen ingeleverd te worden. Vaak staat in …

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen komt er aan!

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen komt er aan!

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS, Verbintenissenrecht

In bijna elk bedrijf gaat gevoelige informatie om waarvan je als ondernemer niet wil dat de concurrent daar mee aan de haal gaat. Het betreft hier zogenaamde bedrijfsgeheimen. Bepaalde (gevoelige) bedrijfsinformatie zou immers tot voordeel van concurrenten kunnen strekken. Medio 2018 zal naar verwachting de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking treden. Deze wet strekt tot implementatie van een Europese richtlijn …

Een nieuwe Ministerbrief in het dossier 'wet DBA' met weer een opschorting, ditmaal tot 1 januari 2020

Een nieuwe Ministerbrief in het dossier ‘wet DBA’ met weer een opschorting, ditmaal tot 1 januari 2020

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS, Wet DBA

Vrijdag 9 februari jl. heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Tweede Kamer laten weten dat de handhaving van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (= DBA) wordt opgeschort tot 1 januari 2020. Dit betekent dat de wet DBA nog steeds bestaat maar dat – voor de zoveelste maal – de handhaving van die wet dus wordt uitgesteld. …