Werkwijzer Poortwachter Addendum versie 1: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19 dd 310320

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

In verband met de coronamaatregelen volgt de ene regeling/wijziging/aanvulling momenteel de andere op. Zojuist heeft het UWV een nieuw Addendum bekend gemaakt ten behoeve van (de re-integratie van) langdurig zieke werknemers: Werkwijzer Poortwachter – Addendum versie 1: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19 d.d. 31-03-20 “Indien op aangeven van werkgever door Covid-19 bepaalde (re-integratie)inspanningen niet verricht konden worden, is coulance, dan …

TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR WERKBEHOUD (NOW) II

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS, Pensioenrecht, Verbintenissenrecht Leave a Comment

Op 20 maart jl. heeft u hier al kunnen lezen over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) die de regeling voor Werktijdverkorting (Wtv) per direct verving. Zie deze link: https://jensadvocaten.nl/2020/03/20/tijdelijke-noodmaatregel-overbrugging-voor-werkbehoud-now/ Vandaag, 31 maart 2020, heeft Minister Koolmees (van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aangekondigd dat de NOW-regeling door bedrijven vanaf maandag 6 april a.s. kan worden aangevraagd bij het noodloket …

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS, Verbintenissenrecht Leave a Comment

Voor de regeling Tozo gelden een aantal voorwaarden. Zie hiervoor deze site en link: https://krijgiktozo.nl/ De vragen op deze site van de Rijksoverheid hebben betrekking op de voorwaarden. Door de vragen te beantwoorden, kunt u zien of u aan de voorwaarden voldoet. U weet dan of het zin heeft om via uw woongemeente een aanvraag in te dienen. Gemeenten trachten …

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS, Verbintenissenrecht Leave a Comment

Uitbreiding Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) regeling: óók ondernemers in de non-food, zoals winkeliers, kunnen vanaf vandaag, maandag 30 maart 2020, aanvragen doen en gebruik maken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). “De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Ondernemers kunnen per direct via …

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS 1 Comment

Begin deze week heeft het kabinet een pakket aan financiële maatregelen aangekondigd om de gevolgen van de ‘corona-crisis’ voor werkgevers op te vangen. Eén van die maatregelen is het per direct vervangen van de regeling voor Werktijdverkorting (Wtv) door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wat is de NOW? Werkgevers ontvangen in verband met een buitengewone gebeurtenis zoals het corona …

Nadere “Corona” informatie over o.a. het opvragen en verkrijgen van medische gegevens van werknemers

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Mag ik als werkgever bij mijn werknemers de temperatuur (laten) meten? Nee, in beginsel niet. Op grond van de privacywetgeving AVG maakt een thermometer/een koortsscanner inbreuk op de privacy van werknemers. In een dergelijk geval namelijk bijzondere persoonsgegevens verzameld, te weten: medische gegevens. Het verzamelen van medische gegevens zoals de temperatuur van werknemers hoeft niet in strijd te zijn met …

CORONA MAATREGELEN: WERKTIJDVERKORTING • FAQ •VERLOF• BETALING

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS, Persberichten Leave a Comment

Utrecht, 16 maart 2020 Beste relatie, Sinds afgelopen vrijdag heeft JENS veel vragen ontvangen over de gevolgen die de maatregelen die zijn genomen als gevolg van corona virus (COVID19) voor ondernemers met zich meebrengen. Graag informeren wij u hierover. In deze mail geven wij informatie over: de mogelijkheid werktijdverkorting WTV werktijdverkorting (WTV) aan te vragen gevolgen RVIM maatregelen, werkplek en …

Willen wij werken in het land van de Commissie Borstlap?

Sascha Janssen NIEUWS, Verbintenissenrecht Leave a Comment

Vandaag, 23 januari 2020, maakt de Commissie Regulering van Werk (hierna: “CRvW”), ook wel de Commissie Borstlap genoemd, haar eindrapport openbaar. De titel van dit rapport luidt: “In wat voor land willen wij werken?” De Commissie heeft evident niet de vragen gesteld: in welk land willen wij ondernemen en wie gaan al die banen creëren? Mijn eerste indruk Laat ik …

Uitzending over de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Onze Sascha Janssen was op 19 december jl., te samen met Minister Wouter Koolmees, Jacco Vonhof (voorzitter MKB Nederland) en Tweede Kamerlid Judith Tielen (VVD), bij RTLZ te zien in een uitzending over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) . Hieronder de uitzending “WABlief? Dit merk jij van de nieuwe arbeidsmarktwet”. https://www.rtlz.nl/life/carriere/video/4960601/wablief-dit-merk-jij-van-de-nieuwe-arbeidswet