Werkgever pas uw arbeidscontracten en/of Handboeken aan per 1 augustus 2022!

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Het arbeidsrecht is continu onderhevig aan veranderingen. In april dit jaar hebben wij u al bericht over de aankomende wetswijzigingen per 1 augustus a.s. vanwege de invoering van de Wet tot implementatie van de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4408381. Deze wet leidt tot aantal wijzigingen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met behoorlijk ingrijpende gevolgen voor werkgevers. …

Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Op 19 april 2022 is in de Tweede kamer aangenomen het wetsvoorstel tot implementatie van de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4408381). Dit wetsvoorstel beoogt een aantal wijzigingen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met behoorlijk ingrijpende gevolgen voor werkgevers. De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt op 10 mei 2022 de procedure omtrent dit wetsvoorstel. …

Waarom zou je advocaat én mediator willen zijn?

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

En: als je naast advocaat ook mediator bent, word je dan niet een slechtere advocaat? Kan je dan nog wel opkomen voor de belangen van jouw cliënten? Word je niet te soft om nog (een goede) advocaat te kunnen zijn? Deze vragen werden mij gesteld toen ik in oktober 2021 begon met de postacademische mediationopleiding bij ADR Instituut. Als advocaat …

ARBEIDSRECHTELIJKE WIJZIGINGEN VOOR 2022

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Hieronder treft u aan een overzicht van de in 2022 doorgevoerde of nog door te voeren arbeidsrechtelijke wetswijzingen. Indien u hierover vragen heeft  kunt u ons bereik op: 030- 2727327 of info@jensadvocaten.nl. VERHOGING MAXIMUM TRANSITIEVERGOEDING De maximale transitievergoeding wordt ieder jaar geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2022 bedraagt deze maximaal € 86.000 bruto, of een jaarsalaris als dat hoger is dan €86.000 bruto. …

Inhoud nieuw steunpakket coronacrisis

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

De Overheid biedt nieuwe financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de coronamaatregelen. Hieronder een overzicht van de regelingen. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De aangekondigde subsidie Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) is vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het subsidiepercentage is verhoogd van 85% naar 100%. Indien u in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% minder …

Het verbetertraject bij disfunctioneren

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Om tot een ontslag te komen op grond van disfunctioneren moet mede aangetoond worden dat werkgever de werknemer de kans heeft gegeven diens functioneren te verbeteren. Dit wordt het “verbetertraject” genoemd. Maar hoe ziet een dergelijk traject eruit? Waar moet het aan voldoen? In de uitspraak van 14 juni 2019 van de Hoge Raad (Ecofys-arrest) is nader ingegaan op de …

Katsjing! Voortijdige beëindiging leaseovereenkomst komt geheel voor rekening ex-werknemer

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Veel werknemers worden erg blij van een leaseauto van de zaak. Wat een luxe, een mooie nieuwe bolide uitkiezen in de kleur die je aanspreekt met aanlokkelijke extra’s. Totdat je uit dienst gaat, het leasecontract voortijdig wordt beëindigd en werkgever aan jouw deur klopt om de bijkomende kosten op je te verhalen. Dat kan dan behoorlijk schrikken zijn. In een …

IntelliJENS Webinar

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

De nieuwe normale (thuis)werkvloer JENS advocaten organiseert een webinar over de nieuwe normale (thuis)werkvloer voor werkgevers/ondernemers en HR-medewerkers. Door Corona is mede onze kijk op thuiswerken veranderd. Thuiswerken zal – zo het zich laat aanzien – niet meer een uitzondering zijn. Flexibel werken en duurzame mobiliteit staan inmiddels hoog op de agenda. Maar zo eenvoudig als het lijkt, is het helaas …