HET JURIDISCHE DOOLHOF IN ARBEIDSRECHTLAND

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS

Vóór de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn reeds door diverse arbeidsrechtdeskundigen de nodige signalen afgegeven dat deze wet onvoldoende doordacht was en niet datgene zou opleveren dat de polderpartijen voor ogen hadden. Onder meer de toenmalige voorzitter van VNO-NCW (Wientjes) spotte met de geuite zorg over de WWZ. De toenmalig Minister Asscher liet de kritiek op de …

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden per 1 januari 2019: nieuwe overlegplicht over beloningsverhoudingen

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Per 1 januari 2019 is artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gewijzigd. Artikel 23 WOR bevat de plicht tot overleg tussen de ondernemer/bestuurder en de ondernemingsraad. In het tweede lid van artikel 23 WOR is na de eerste zin een nieuwe overlegplicht ingevoegd: In ondernemingen waarin in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn, worden ten …