Doorwerking van Wet seksuele misdrijven op de werkvloer en binnen arbeidsrelaties

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS

Per 1 juli 2024 treedt de Wet seksuele misdrijven in werking. Deze wet heeft ook gevolgen voor de werkvloer en impact op het arbeidsrecht. Zo wordt onder meer seksuele intimidatie in het openbaar met de nieuwe wet strafbaar. Van seksuele intimidatie is sprake als iemand bijvoorbeeld op straat of in de supermarkt maar dus ook op de werkvloer als seksueel object …

Sinds 17 december 2023 is de ‘Wet bescherming klokkenluiders’ bijgewerkt. Wat houdt dit in?

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS

De Wet Huis voor klokkenluiders is aangepast en heet nu: de Wet bescherming klokkenluiders. Iedere organisatie met vijftig werknemers of meer is wettelijk verplicht om een interne meldregeling te hebben, de zogenoemde klokkenluidersregeling. Een dergelijke klokkenluidersregeling geeft werknemers de mogelijkheid om melding te maken van (dreigende) onregelmatigheden, misstanden en inbreuken op het EU-recht in de organisatie.  Deze wet komt voortuit de …

Timmerman slaat de plank mis met zijn ‘roast’ op een bedrijfsfeest

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Feiten Sinds 1995 is werknemer als timmerman in dienst bij werkgever. Hij heeft daar altijd met plezier gewerkt en goed gefunctioneerd. Eind januari 2023 was er een bedrijfsfeest ter gelegenheid van onder meer het vijfentwintigjarig jubileum van werkgever. Op dit feest waren zowel medewerkers, relaties als ook partners aanwezig. De timmerman heeft op dit bedrijfsfeest een toespraak gehouden die hij …

Kijk uit voor het “ik voel me onveilig”-mantra

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Het zijn woelige tijden. Er lijkt geen week meer voorbij te gaan zonder een nieuwsbericht over grensoverschrijdend gedrag ergens op een werkvloer. Wat in Amerika begon met de #MeToo discussie heeft zich inmiddels ook verplaatst naar ons land. Zo kwam in het kielzog van de internationale #MeToo-beweging eind 2017 een bekende castingdirecteur in opspraak. Hierna volgde nog meer zaken, waaronder …

Vanaf 1 april 2023: de nieuwe versie van de UWV Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Indien een werkgever werknemer(s) wil ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen moet werkgever toestemming tot opzegging aan het UWV vragen (= zogenaamde ontslagvergunning). In dit kader dient werkgever aan te tonen de bedrijfseconomische redenen voor ontslag en dat er voldoende is gedaan om ontslag te voorkomen. De ‘Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen’ van het UWV bestaan uit een artikelsgewijs overzicht van de …

HOGE RAAD: BEZORGERS DELIVEROO WERKTEN OP BASIS VAN EEN ARBEIDSCONTRACT

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

De Hoge Raad heeft 24 maart 2023 geoordeeld dat het standpunt van het hof Amsterdam – dat de bezorgers van Deliveroo een arbeidsovereenkomst hadden – in stand blijft. https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2023:443 Hof Amsterdam had eerder in haar uitspraak een helder overzicht gegeven waaraan getoetst moet worden of wel of geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:392 Uitgangspunten Zo stelde het Hof: “Uit …

Werkgever pas uw arbeidscontracten en/of Handboeken aan per 1 augustus 2022!

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Het arbeidsrecht is continu onderhevig aan veranderingen. In april dit jaar hebben wij u al bericht over de aankomende wetswijzigingen per 1 augustus a.s. vanwege de invoering van de Wet tot implementatie van de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4408381. Deze wet leidt tot aantal wijzigingen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met behoorlijk ingrijpende gevolgen voor werkgevers. …

Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Op 19 april 2022 is in de Tweede kamer aangenomen het wetsvoorstel tot implementatie van de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4408381). Dit wetsvoorstel beoogt een aantal wijzigingen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met behoorlijk ingrijpende gevolgen voor werkgevers. De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt op 10 mei 2022 de procedure omtrent dit wetsvoorstel. …