Het concurrentiebeding bedwingen?

Jensadvocaten NIEUWS Leave a Comment

1 op de 5 werknemers heeft een concurrentiebeding. Vandaag staat hierover een artikel in de @Volkskrant met mede input van Sascha Janssen van JENS advocaten. ttps://www.volkskrant.nl/economie/zo-bedwing-je-het-concurrentiebeding~b71ea6ac/ De beoordeling of een concurrentiebeding gerespecteerd dient te worden behelst bijna altijd een afweging tussen het (grond)recht op arbeid en het belang dat (ex)werkgever heeft om iemand aan het #concurrentiebeding te houden. Een geheimhoudingsbeding …

Gij zult niet goed praten over flexwerk!

Jensadvocaten NIEUWS Leave a Comment

Deze week kwam het CBS met nieuwe cijfers over de loonkloof op de arbeidsmarkt. Hoogleraar Arbeidsrecht Evert Verhulp gaf bij BNR vervolgens aan verbaasd te zijn over deze loonkloof. https://www.bnr.nl/nieuws/arbeidsmarkt/10387483/flexwerkers-verdienen-structureel-minder-dan-werknemers-in-vaste-dient Ik ben verbaasd dat een Hoogleraar Arbeidsrecht, nota bene lid van de Commissie Borstlap, verbaasd is/doet. Een kleine uitleg over de zoveelste stemmingmakerij tegen de modern werkenden waar de media …

Van boomstam op voet tot een ontslag op staande voet

Jensadvocaten NIEUWS Leave a Comment

Werknemer is sinds 1 oktober 2015 in dienst getreden bij Wijcker Groen, laatstelijk in de functie van boomverzorger. Wijcker Groen houdt zich bezig met groenaanleg en groenonderhoud, zoals boomverzorging, tuinaanleg en –onderhoud, bestrating en het ontwerpen en realiseren van tuinen. Op 23 januari 2019 was werknemer werkzaam in een kraan met een dichte cabine. Uit hetgeen partijen hebben verklaard en …

Het belang van tijdregistratie: bewijslast voor geclaimde overuren ligt bij de werkgever

Jensadvocaten NIEUWS Leave a Comment

Het Europees Hof van Justitie heeft op 14 mei jl. bepaald dat bedrijven er goed aan doen dagelijks te registreren hoe lang werknemers werken. Deze verplichting volgt dan weer uit twee Europese Richtlijnen (te weten: Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd; en Richtlijn …

Is een verplichte Arbeidsongeschiktheids-verzekering voor zelfstandigen niet in strijd met het Europees recht?

Jensadvocaten NIEUWS Leave a Comment

De Nederlandse polder heeft gesproken: die vermaledijde zelfstandigen/zzp’ers (ondernemers!) moeten maar eens verplicht worden aan de arbeidsongeschikheidsverzekering te gaan. En daarom hebben de polderpartijen, die werkgevers en werknemers vertegenwoordigen en helemaal niet representatief zijn voor de meer dan 1,2 miljoen zzp’ers, een aov-plicht in het pensioenakkoord gefrommeld. Zo rollen zij. Maar kan dat allemaal wel? Nou vanuit Europeesrechtelijk perspectief is …

Werknemer met kort lontje hoeft door werkgever niet heropgevoed te worden !

Jensadvocaten NIEUWS Leave a Comment

De kantonrechter Rotterdam heeft op 3 juni jl. klip en klaar geoordeeld dat er grenzen zijn aan wat een werkgever moet doen om een werknemer met een kort lontje aan boord te houden. Feiten Werknemer en werkgever zijn in november 2013 een arbeidsovereenkomst overeengekomen. Al in het verslag van het functioneringsgesprek op 3 juli 2015 staat dat werknemer zijn ‘haan’ …

De procedeer hel genaamd de Wet Werk en (ON)Zekerheid

Jensadvocaten NIEUWS Leave a Comment

Ik bied u hierbij aan een minuscuul inkijkje in de dagelijkse ellende genaamd Wet Werk en ONZekerheid, de WWZ. Een waar drama in minimaal drie delen, voor zowel werkgevers als werknemers. Allereerst het arrest van de Hoge Raad van 25 januari 2019 Uitspraak hier Deze zaak begint op het moment dat de Kantonrechter de arbeidsovereenkomst per 1 januari 2017 ontbindt op verzoek …

EEN ONJUISTE FORMULERING IN DE BEËINDIGINGSOVEREENKOMST KAN GROTE GEVOLGEN HEBBEN VOOR POST-CONTRACTUELE BEDINGEN!

Jensadvocaten NIEUWS

Op 8 februari jl. speelde bij de kantonrechter Rotterdam een zaak waarbij het geschil was of een relatiebeding en boetebeding nog wel van kracht waren en of van enige overtreding sprake was. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2019:1171 Werknemer was sinds 1 januari 2013 in dienst bij de rechtsvoorgangster van werkgever. Die partijen hebben op 7 maart 2016 een nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten. …

“Leraar ziek, werkende ouders in paniek”.

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Jeannette Stam van JENS advocaten heeft op 4 februari 2019 voor EditieNL uitgelegd wat de rechten (calamiteitenverlof) zijn voor werkende ouders wiens kinderen vanwege bijvoorbeeld een zieke of stakende leraar niet naar school kunnen. Hieronder de video: https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/video/4598316/leraar-ziek-ouders-paniek