“Leraar ziek, werkende ouders in paniek”.

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Jeannette Stam van JENS advocaten heeft op 4 februari 2019 voor EditieNL uitgelegd wat de rechten (calamiteitenverlof) zijn voor werkende ouders wiens kinderen vanwege bijvoorbeeld een zieke of stakende leraar niet naar school kunnen. Hieronder de video: https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/video/4598316/leraar-ziek-ouders-paniek

Liefde op het werk!

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

JENS advocaten heeft zich ook in de media uitgelaten over opbloeiende liefde tussen collega’s en de mogelijke gevolgen voor de samenwerking en verhoudingen op de werkvloer. Sascha Janssen in de Volkskrant op 6 juni 2018: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/groenlinks-staat-niet-alleen-liefde-op-het-werk-komt-heel-vaak-voor-is-dit-tegen-te-houden-~b1d472ea/ En op de site van Linda: https://www.lindanieuws.nl/nieuws/blendletipt/liefde-werkvloer-onrust/ Wouter Moll stond op 15 september 2018 in de Telegraaf: https://www.telegraaf.nl/watuzegt/2559676/liefde-op-het-werk-moet-dat-kunnen

HET JURIDISCHE DOOLHOF IN ARBEIDSRECHTLAND

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS

Vóór de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn reeds door diverse arbeidsrechtdeskundigen de nodige signalen afgegeven dat deze wet onvoldoende doordacht was en niet datgene zou opleveren dat de polderpartijen voor ogen hadden. Onder meer de toenmalige voorzitter van VNO-NCW (Wientjes) spotte met de geuite zorg over de WWZ. De toenmalig Minister Asscher liet de kritiek op de …

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden per 1 januari 2019: nieuwe overlegplicht over beloningsverhoudingen

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Per 1 januari 2019 is artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gewijzigd. Artikel 23 WOR bevat de plicht tot overleg tussen de ondernemer/bestuurder en de ondernemingsraad. In het tweede lid van artikel 23 WOR is na de eerste zin een nieuwe overlegplicht ingevoegd: In ondernemingen waarin in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn, worden ten …

De WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) komt eraan! Ingangsdatum: 1 januari 2019.

Jensadvocaten NIEUWS

Op 6 november jl. heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (hierna: WIEG). De wetgever wil met deze wet streven naar een meer evenwichtige balans in de verdeling van arbeid en zorgtaken tussen partners in het huishouden. Hiermee wordt beoogd bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen het kind en de …

Een goed woordje doen voor een ex-werknemer is geen plicht!

Jensadvocaten NIEUWS

Een van de bijzondere verplichtingen die rust op een werkgever is dat bij het einde van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer – op diens verzoek – een getuigschrift moet worden uitgereikt. Dit is verankerd in artikel 7:656 van het Burgerlijk Wetboek. Het getuigschrift vermeldt: a. de aard van de verrichte arbeid en de arbeidsduur per dag of per week; b. …

De goochelende pensioen verzekeraars en onze overheid die toekijkt

Jensadvocaten NIEUWS, Pensioenrecht

Vroeger ging je, uitzonderingen daargelaten, met 65 jaar ‘met pensioen’. Dit betekende: ontvangst van een AOW-uitkering en als je was aangesloten geweest bij een (bedrijfs)pensioenfonds verkreeg je bovenop je AOW ook nog een ouderdomspensioen. Daarnaast bestonden er nog zogenaamde VUT- en pre-pensioenregelingen, maar die laat ik even voor wat zij waren. Vroeger was wellicht niet alles beter, maar qua pensioen …

EEN KOEKJE VAN EIGEN DEEG

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS

Ontslag op staande voet is een lastige materie. Als werkgever hoop je dat deze paradijsvogel van het ontslagrecht aan je deur voorbij zal trekken. Want je doet het vaak niet goed. Er is namelijk een grote kans dat de rechter een ontslag op staande voet zal vernietigen. En dan heb je als werkgever pas echt een probleem. Werkhervatting en doorbetaling …

DE JACHT OP DEELNEMERS DOOR (BEDRIJFS)PENSIOENFONDSEN!

De jacht op deelnemers door (bedrijfs) pensioenfondsen!

Jensadvocaten NIEUWS, Pensioenrecht

De afgelopen jaren kwamen diverse uitspraken voorbij waarin de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) ondernemers in de uitzend-, detacherings- en payrollbranche aansprak door te stellen dat zij deel dienden uit te maken van hun bedrijfstakpensioenfonds. De Hoge Raad heeft op 4 november 2016 in zijn arrest de opvatting van StiPP onderschreven. Een werkgever die bedrijfsmatig een werknemer ter beschikking aan …