Werknemer met kort lontje hoeft door werkgever niet heropgevoed te worden !

Jensadvocaten NIEUWS Leave a Comment

De kantonrechter Rotterdam heeft op 3 juni jl. klip en klaar geoordeeld dat er grenzen zijn aan wat een werkgever moet doen om een werknemer met een kort lontje aan boord te houden. Feiten Werknemer en werkgever zijn in november 2013 een arbeidsovereenkomst overeengekomen. Al in het verslag van het functioneringsgesprek op 3 juli 2015 staat dat werknemer zijn ‘haan’ …

De procedeer hel genaamd de Wet Werk en (ON)Zekerheid

Jensadvocaten NIEUWS Leave a Comment

Ik bied u hierbij aan een minuscuul inkijkje in de dagelijkse ellende genaamd Wet Werk en ONZekerheid, de WWZ. Een waar drama in minimaal drie delen, voor zowel werkgevers als werknemers. Allereerst het arrest van de Hoge Raad van 25 januari 2019 Uitspraak hier Deze zaak begint op het moment dat de Kantonrechter de arbeidsovereenkomst per 1 januari 2017 ontbindt op verzoek …

EEN ONJUISTE FORMULERING IN DE BEËINDIGINGSOVEREENKOMST KAN GROTE GEVOLGEN HEBBEN VOOR POST-CONTRACTUELE BEDINGEN!

Jensadvocaten NIEUWS

Op 8 februari jl. speelde bij de kantonrechter Rotterdam een zaak waarbij het geschil was of een relatiebeding en boetebeding nog wel van kracht waren en of van enige overtreding sprake was. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2019:1171 Werknemer was sinds 1 januari 2013 in dienst bij de rechtsvoorgangster van werkgever. Die partijen hebben op 7 maart 2016 een nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten. …

“Leraar ziek, werkende ouders in paniek”.

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Jeannette Stam van JENS advocaten heeft op 4 februari 2019 voor EditieNL uitgelegd wat de rechten (calamiteitenverlof) zijn voor werkende ouders wiens kinderen vanwege bijvoorbeeld een zieke of stakende leraar niet naar school kunnen. Hieronder de video: https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/video/4598316/leraar-ziek-ouders-paniek

Liefde op het werk!

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

JENS advocaten heeft zich ook in de media uitgelaten over opbloeiende liefde tussen collega’s en de mogelijke gevolgen voor de samenwerking en verhoudingen op de werkvloer. Sascha Janssen in de Volkskrant op 6 juni 2018: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/groenlinks-staat-niet-alleen-liefde-op-het-werk-komt-heel-vaak-voor-is-dit-tegen-te-houden-~b1d472ea/ En op de site van Linda: https://www.lindanieuws.nl/nieuws/blendletipt/liefde-werkvloer-onrust/ Wouter Moll stond op 15 september 2018 in de Telegraaf: https://www.telegraaf.nl/watuzegt/2559676/liefde-op-het-werk-moet-dat-kunnen

HET JURIDISCHE DOOLHOF IN ARBEIDSRECHTLAND

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS

Vóór de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn reeds door diverse arbeidsrechtdeskundigen de nodige signalen afgegeven dat deze wet onvoldoende doordacht was en niet datgene zou opleveren dat de polderpartijen voor ogen hadden. Onder meer de toenmalige voorzitter van VNO-NCW (Wientjes) spotte met de geuite zorg over de WWZ. De toenmalig Minister Asscher liet de kritiek op de …

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden per 1 januari 2019: nieuwe overlegplicht over beloningsverhoudingen

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Per 1 januari 2019 is artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gewijzigd. Artikel 23 WOR bevat de plicht tot overleg tussen de ondernemer/bestuurder en de ondernemingsraad. In het tweede lid van artikel 23 WOR is na de eerste zin een nieuwe overlegplicht ingevoegd: In ondernemingen waarin in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn, worden ten …

De WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) komt eraan! Ingangsdatum: 1 januari 2019.

Jensadvocaten NIEUWS

Op 6 november jl. heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (hierna: WIEG). De wetgever wil met deze wet streven naar een meer evenwichtige balans in de verdeling van arbeid en zorgtaken tussen partners in het huishouden. Hiermee wordt beoogd bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen het kind en de …

Een goed woordje doen voor een ex-werknemer is geen plicht!

Jensadvocaten NIEUWS

Een van de bijzondere verplichtingen die rust op een werkgever is dat bij het einde van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer – op diens verzoek – een getuigschrift moet worden uitgereikt. Dit is verankerd in artikel 7:656 van het Burgerlijk Wetboek. Het getuigschrift vermeldt: a. de aard van de verrichte arbeid en de arbeidsduur per dag of per week; b. …