Onvoldoende ondernomen tegen onveilige en vrouwonvriendelijke werksfeer kost beursbedrijf een billijke vergoeding van € 350.000

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Feiten Werkneemster is als Trader in dienst – sinds 1 november 2014 – van Optiver Services B.V. (hierna: Optiver). Werkneemster is direct na haar afstuderen als wiskundige bij Optiver in dienst getreden. Op 1 januari 2016 is zij, na afronding van haar trader trainee-programma benoemd in een level 1 traderpositie. Per 1 juli 2017 heeft werkneemster, vanwege een uitstekende score, …

Thuiswerken: waar moet u als werkgever op letten om boetes en aansprakelijkheid te voorkomen?

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Al vanaf 2016 hebben werknemers op grond van de Wet flexibel werken (Wfw) het recht om aanpassing van de arbeidsduur, de arbeidsplaats én/of de werktijd te verzoeken. Dit recht op thuis- en/of flexibel werken is echter niet onbeperkt. Om zwaarwegende redenen mag werkgever ook een verzoek om thuis te werken afwijzen. Daarnaast dient de aard van de functie thuiswerken toe …

Verdere informatie over NOW 3; de 3e tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS

NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket van de overheid in verband met huidige COVID-19 situatie. Vanaf maart tot en met september 2020 zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt de NOW3. De belangrijkste (rand)voorwaarden en aspecten van de NOW3 zijn: NOW 3 bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, lopende van …

Fotografiehobby kost fysiotherapeut zijn baan

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Een fysiotherapeut die iets te graag zijn hobby fotograferen meenam naar het werk raakt baan kwijt vanwege ontbinding op basis van de i-grond. Op 10 september 2020 oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland (vindplaats: ECLI:NL:RBMNE:2020:3800) in een zaak waarbij een fysiotherapeut volgens werkgever zijn boekje te buiten was gegaan met het beoefenen van zijn hobby. De fysiotherapeut was in dienst vanaf 1998. …

Werkgever geeft terecht ontslag op staande voet maar is toch (transitie)vergoeding aan werknemer verschuldigd

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS

Al eerder hebben wij bericht dat een terecht gegeven ontslag op staande voet toch tot een vergoedingsplicht voor de werkgever kan leiden. Als een werknemer terecht op staande voet is ontslagen betekent dit namelijk dat sprake was van een dringende reden voor ontslag. Echter om géén transitievergoeding aan werknemer verschuldigd te zijn moet er sprake zijn van ernstige verwijtbaarheid. Een …

Gaat de Hoge Raad de Advocaat-Generaal volgen en de grenzen in de zzp-discussie verleggen?

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS, Wet DBA Leave a Comment

Op 17 juli jl. heeft Advocaat-Generaal Ruth de Bock een conclusie (van 85 pagina’s!) genomen waarin zij: De Hoge Raad adviseert om bij de vraag of sprake is van een dienstbetrekking, de bedoeling van partijen niet meer van belang te achten. Het klassieke arrest Groen/Schoevers (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:1997:ZC2495) moet volgens haar een “herijking” ondergaan. Ook stelt zij voor om het begrip “gezagsverhouding” anders …

Werkwijzer Poortwachter Addendum versie 1: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19 dd 310320

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

In verband met de coronamaatregelen volgt de ene regeling/wijziging/aanvulling momenteel de andere op. Zojuist heeft het UWV een nieuw Addendum bekend gemaakt ten behoeve van (de re-integratie van) langdurig zieke werknemers: Werkwijzer Poortwachter – Addendum versie 1: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19 d.d. 31-03-20 “Indien op aangeven van werkgever door Covid-19 bepaalde (re-integratie)inspanningen niet verricht konden worden, is coulance, dan …