Doorwerking van Wet seksuele misdrijven op de werkvloer en binnen arbeidsrelaties

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Per 1 juli 2024 treedt de Wet seksuele misdrijven in werking. Deze wet heeft ook gevolgen voor de werkvloer en impact op het arbeidsrecht.

Zo wordt onder meer seksuele intimidatie in het openbaar met de nieuwe wet strafbaar. Van seksuele intimidatie is sprake als iemand bijvoorbeeld op straat of in de supermarkt maar dus ook op de werkvloer als seksueel object wordt benaderd. Bijvoorbeeld als iemand achterna wordt gelopen waarbij seksueel getinte opmerkingen worden gemaakt.

Ook worden seksuele handelingen binnen een functionele afhankelijkheidsrelatie (zijnde tussen een leidinggevende en ondergeschikte) sneller strafbaar gesteld. Volgens de wetgever ontbreekt namelijk in een dergelijke relatie de wil bij de ondergeschikte om seksuele handelingen met de leidinggevende uit te voeren. Vinden er toch dergelijke handelingen plaats dan rust op de leidinggevende de bewijslast om aan te tonen dat sprake was van wederzijdse instemming.

Voorts wordt seksuele intimidatie online, bijvoorbeeld op social media, strafbaar. Dit kan gevolgen hebben voor werknemers die ongepaste seksueel getinte berichten aan collega’s via social media sturen.

Kortom: vanaf 1 juli aanstaande kan de strafrechter vaker gaan “meekijken” bij de omgang en communicatie op de werkvloer.

Tips voor werkgevers:

  • Geef duidelijke richtlijnen èn communiceer dit intern. Leg ook uit wat je als werkgever onder onacceptabel, onveilig en ongepast gedrag verstaat. Geef concrete voorbeelden, breng kaders aan.
  • Zet sancties op ongepast seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • Handhaaf beleid. Dat betekent dat je als werkgever een actieve rol hebt bij het zorgen voor een veilige werksfeer en dus niet pas actie gaat ondernemen als er een klacht is. Als directie, management en HR heb je de taak je werknemers regelmatig te wijzen op de werksfeer en proactief in te grijpen als de bedrijfscultuur onvoldoende veilig is. Handhaven betekent ook: geef nieuwe medewerkers een training hierover, peil in functionerings/beoordelingsgesprekken hoe de individuele werknemer de werksfeer ervaart en vraag om feedback of verbeterpunten.
  • Stel een externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon aan en communiceer dit ook naar de medewerkers.

Meer informatie over de Wet seksuele misdrijven vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/seksuele-misdrijven/wetsvoorstel-seksuele-misdrijven#:~:text=Slachtoffers%20van%20aanranding%20en%20verkrachting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *