Demissionaire kabinet Rutte wil doorpakken waar eerdere – niet gevallen – kabinetten de zzp-discussie voor zich uitschoven

Sascha Janssen NIEUWS

Een vertrouwelijk concept-wetsvoorstel van het demissionaire kabinet is uitgelekt. Dit voorstel zou wat Den Haag betreft een einde moeten maken aan de jarenlange discussies over schijnzelfstandigheid van zzp’ers. Zo wil het Ministerie van Financiën een betere afbakening van het begrip ‘zelfstandigheid’, ook omdat de Belastingdienst vanaf 1 januari 2025 hierop gaat handhaven. Ter achtergrond: de Wet DBA die dan eindelijk vanaf 1 januari 2025 gehandhaafd gaat worden is reeds op 1 mei 2016 ingevoerd.

In het uitgelekte concept-wetvoorstel staat onder meer:

  1. Iemand die minder dan € 32,25 per uur verdient kan sowieso nooit meer zzp’er zijn. Verdient iemand minder dan dit bodembedrag dan moet de opdrachtgever hem in loondienst laten werken, aldus de demissionaire Ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Weerwind (Justitie).
  2. “Van arbeid verrichten in dienst van een werkgever is sprake a) indien de arbeid wordt verricht onder werkinhoudelijke aansturing door de werkgever of b) de arbeid of de werknemer organisatorisch zijn ingebed in de organisatie van de werkgever”.
  3. Een uitzondering wordt gemaakt, aldus de concept wetstekst, indien een zzp’er voor “eigen rekening en risico” werkt. Dit moet dan wel het overheersende kenmerk zijn van de werkrelatie.

Mijn eerste reactie hierop:

Ad 1) Ik ben vooralsnog benieuwd hoe deze harde ondergrens gaat uitpakken voor sommige beroepsgroepen.

Ad 2) Wat exact onder werkinhoudelijke aansturing gaat vallen wordt interessant. Nu stelt ook de belastingdienst nog dat aanwijzingen op resultaat de relatie nog geen arbeidsrelatie maken. Wanneer is iets aanwijzing op resultaat en wanneer wordt het aansturing op werkinhoud? Het ingebed-zijn-criterium is in lijn met Deliveroo-arrest. De vraag is: hoe gaat de wetgever dit nader concretiseren.

Ad 3) Wat de wetgever gaat verstaan onder ‘voor eigen rekening en risico werken’ en waarom dat dan een uitzondering zou moeten zijn op het vorige punt van ingebed zijn, is mij nog niet duidelijk.

De gedachte achter dit concept-wetsvoorstel is dat het Ministerie van  Financiën vindt dat zzp’ers met oneigenlijke constructies vaak belasting ontwijken. Ik ben dan ook benieuwd hoe dit concept-wetsvoorstel voor de overheid, zijnde een groot-afnemer van de zzp-constructie, t.z.t. zelf gaat uitpakken.

Tot slot: het wetsvoorstel behelst een wijziging van artikel 610 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.