Belastingplan 2022: onbelaste thuiswerkvergoeding

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

Eind juni 2021 heeft het kabinet een tabel van fiscale maatregelen van het Belastingplan 2022 gepubliceerd: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/25/tabel-maatregelen-pakket-belastingplan-2022

Eén van de voorstellen is een onbelaste thuiswerkvergoeding. Op die wijze wil de overheid het voor werkgevers mogelijk maken het thuiswerken (deels) onbelast te vergoeden. Mede door het massaal thuiswerken het afgelopen jaar ziet de overheid in dat de fiscale wetgeving hierop aangepast zal moeten worden. Thuiswerken zal namelijk – zo het zich laat aanzien – niet meer een uitzondering zijn.

In het voorlopige overzicht van de voorgenomen fiscale maatregelen Belastingplan 2022 van de Staatssecretaris van Financiën staat onder meer vermeld: “Introductie gerichte vrijstelling loonbelasting voor vergoeding voor thuiswerkkosten” en “Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling i.v.m. de steunpakketten vanwege COVID-19“.

Dit zou kunnen betekenen dat de kosten die veel werkgevers hebben vergoed in verband met thuiswerken, voortaan niet langer uit de vrije ruimte van de Werkkostenregeling hoeven te worden gefinancierd. De hoogte van de vrijstelling is nog onduidelijk. Eerder stelde het Nibud als normbedrag 2 euro netto per thuiswerkdag vast. Het Nibud beraadt zich op verzoek van het Ministerie van Financiën momenteel wederom over de hoogte van de thuiswerktoeslag.

Hoe een en ander uiteindelijk dus concreet geregeld gaat worden, is vooralsnog onduidelijk.

Veel werkgevers willen nu al weten hoe zij – zo optimaal mogelijk – vorm kunnen gegeven aan thuiswerkbeleid. Arbeidsvoorwaarden op het thuiswerken kunnen deels nu al worden aangepast. Denk daarbij aan de vaste of flexibele (reis-)kosten. Een aantal gerichte vrijstellingen is onder de huidige wetgeving ook al mogelijk, bijvoorbeeld: (arbo)voorzieningen en internetvergoedingen (met of zonder eigen bijdrage van de werknemer).

In september 2021 zal JENS advocaten voor haar cliënten en relaties een webinar geven over “de nieuwe normale (thuis)werkvloer”. In dit webinar zullen ook tips gegeven worden over hoe thuiswerkbeleid en mobiliteitsbeleid het beste geregeld kunnen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *