Verdere informatie over NOW 3; de 3e tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS

NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket van de overheid in verband met huidige COVID-19 situatie. Vanaf maart tot en met september 2020 zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt de NOW3. De belangrijkste (rand)voorwaarden en aspecten van de NOW3 zijn:

  • NOW 3 bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, lopende van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021.
  • De NOW3-steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%. 
  • NOW3 kent ook een daling in het maximale loon dat per werknemer wordt vergoed.
  • De sanctiegrond in geval van loondalingen in de betreffende NOW3 periode wordt daarentegen wat minder streng.
  • Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) kunnen ondernemers een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze (verwachten) ten minste 20% omzet te verliezen (geldt nog voor 2020). Vanaf 1 januari 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

NOW3 kunt dus 3 verschillende tranches:

Tranche 1:
-> looptijd van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021
-> omzetverlies minimaal 20 %
-> maximaal 80% van de loonsom vergoed (en juni 2020 is dan de referentiemaand)
-> maximale loon per werknemer EUR 9.583 bruto
-> loonsom mag in deze periode 10% dalen zonder sanctie

Tranche 2:
-> looptijd van 1 januari 2021 tot 1 april 2021
-> omzetverlies minimaal 30%
-> maximaal 70% van de loonsom vergoed (ook hier: juni 2020 is de referentiemaand)
-> maximale loon per werknemer EUR 9.583 bruto
-> loonsom mag in deze periode 15% dalen zonder sanctie

Tranche 3:
-> looptijd van 1 april 2021 tot 1 juli 2021
-> omzetverlies minimaal 30%
-> maximaal 60% van de loonsom vergoed (ook nu: juni 2020 is de referentiemaand)
-> (daling) maximale loon per werknemer naar EUR 4.845 bruto
-> loonsom mag in deze periode 20% dalen zonder sanctie

Let op! U dient wel de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging dan wel de individuele werknemers tin te lichten over de NOW-aanvraag. Tevens blijven onder NOW3 (beperkende) regels van kracht voor het doen van bonus of dividenduitkeringen. Voor werkgevers geldt bovendien een zogenaamde inspanningsverplichting voor ‘werk naar werk begeleiding’ (via UWV).

Mochten de NOW3-(spel)regels nog nader aangepast worden, wat niet uit te sluiten valt, dan hoort u hierover weer van ons. Voor verdere informatie kunt u ook terecht bij de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/algemene-informatie-over-now3-vanaf-oktober-2020