Werkwijzer Poortwachter Addendum versie 1: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19 dd 310320

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS Leave a Comment

In verband met de coronamaatregelen volgt de ene regeling/wijziging/aanvulling momenteel de andere op. Zojuist heeft het UWV een nieuw Addendum bekend gemaakt ten behoeve van (de re-integratie van) langdurig zieke werknemers: Werkwijzer Poortwachter – Addendum versie 1: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19 d.d. 31-03-20

Indien op aangeven van werkgever door Covid-19 bepaalde (re-integratie)inspanningen niet verricht konden worden, is coulance, dan wel maatwerk aan de orde en weegt UWV of dit een deugdelijke grond is voor de nagelaten inspanningen. Zo nee, wordt een loondoorbetaling opgelegd. Indien op aangeven van Werkgever door Covid-19 de nagelaten inspanningen niet hersteld kunnen worden, wordt geen loondoorbetaling opgelegd. Bijvoorbeeld wegens een tijdelijke bedrijfssluiting en de werknemer kan niet thuis of elders de (passende) arbeid verrichten.

In het geval dat wel een loondoorbetaling is opgelegd maar werkgever meent dat de herstel-inspanningen stagneren door Covid-19 vraagt hij een bekortingsverzoek Loondoorbetaling aan. Acht UWV de argumenten plausibel dan wordt de Loondoorbetalingsverplichting beëindigd en wordt de claimbeoordeling WIA alsnog opgestart en afgerond.

Link naar betreffende site UWV: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/addendum-werkwijzer-poortwachter/index.aspx

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *