Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS, Verbintenissenrecht

Voor de regeling Tozo gelden een aantal voorwaarden. Zie hiervoor deze site en link: https://krijgiktozo.nl/ De vragen op deze site van de Rijksoverheid hebben betrekking op de voorwaarden. Door de vragen te beantwoorden, kunt u zien of u aan de voorwaarden voldoet. U weet dan of het zin heeft om via uw woongemeente een aanvraag in te dienen. Gemeenten trachten dit zoveel mogelijk digitaal te regelen.

De TOZO- regeling is alleen bedoeld als u ondernemer bent en de volgende vragen met “ja” kunt beantwoorden:

  • Woont u in Nederland?
  • Is uw bedrijf gevestigd in Nederland?
  • Is uw bedrijf voor 17 maart 2020, 18.45 uur, ingeschreven bij de kamer van koophandel?
  • Werkt u gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in uw bedrijf of zelfstandig beroep?

De regeling is voor zelfstandig ondernemers, maar niet alleen voor zzp’ers. Inmiddels is duidelijk dat ook een DGA van een BV kan in aanmerking komen voor de regeling.

De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Dus indien u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen. Voor nu kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u eerst in de maand mei in de financiële problemen komt, kunt u dan een aanvraag indienen.

Volg de instructies van uw gemeente. Gemeenten moeten na kunnen gaan of er recht bestaat op de tijdelijke regeling. Bijvoorbeeld zal gevraagd kunnen worden naar een inschrijving bij de KvK en naar een ID-bewijs. Ook heeft de gemeente informatie nodig over de samenstelling van uw huishouden, en dus of u een partner heeft en/of inwonende kinderen. Mogelijk zal tevens informatie gevraagd worden over uw onderneming, bijvoorbeeld in welke sector u werkt en of u personeelsleden heeft. De aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling dient u in bij uw woongemeente (ook als uw bedrijf in een andere gemeente gevestigd is).

De TOZO-regeling bestaat uit 2 delen:

1. Een tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 3 maanden – die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag exact is, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook géén vermogens- en partnertoets.
2. Een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.517 euro voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz gehanteerde percentage van 8% liggen.

Hoe hard is het urencriterium van 1225 gewerkte uren per jaar?

U moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar (over 2019). Mocht u echter nog geen jaar geleden gestart zijn met uw bedrijf dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hiervoor ook mee.

Naast als zzp’er werk ik tevens in loondienst. Kan ik dan ook gebruik maken van TOZO-regeling?

Allereerst moet u voldoen aan het “1225 uren criterium” en daarnaast hangt dat af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst omdat de TOZO regeling een aanvulling is op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Wat gebeurt er als ik misbruik maak van de TOZO-regeling

Tot slot: verstrekt de zelfstandige/DGA onvolledige of valse inlichtingen bij de aanvraag om TOZO-regeling, dan zal de gemeente de uitkering terug (moeten) vorderen en daar bovenop zal tevens een boete opgelegd worden.