CORONA MAATREGELEN: WERKTIJDVERKORTING • FAQ •VERLOF• BETALING

Sascha Janssen Arbeidsrecht, NIEUWS, Persberichten 1 Comment

Utrecht, 16 maart 2020

Beste relatie,

Sinds afgelopen vrijdag heeft JENS veel vragen ontvangen over de gevolgen die de maatregelen die zijn genomen als gevolg van corona virus (COVID19) voor ondernemers met zich meebrengen.

Graag informeren wij u hierover. In deze mail geven wij informatie over:

 • de mogelijkheid werktijdverkorting WTV werktijdverkorting (WTV) aan te vragen
 • gevolgen RVIM maatregelen, werkplek en kinderopvang

Ad a) Werktijdverkorting (WTV)

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van COVID 19 kunnen een beroep doen op werktijdverkorting indien wordt aangetoond dat voor minimaal 2 weken tot maximaal 24 weken 20% van de werkzaamheden zullen vervallen als gevolg van een bijzondere situatie van overmacht.

Hoe werkt zo’n aanvraag en wat zijn de gevolgen? De belangrijkste kernpunten op een rij:

 • Werktijdverkorting kan alleen worden aangevraagd voor werknemers waarvoor de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kan geen WTV worden aangevraagd
 • Een ontheffing voor WTV kunt u uitsluitend aanvragen met het digitale formulier op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) Verzoeken die op andere wijze worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Als bijlage moet u een lijst met medewerkers toevoegen.
 • Er wordt geen ontheffing verleend over perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing is ontvangen.
 • De vergunning wordt voor een initiële periode van 6 weken toegekend.
 • Is er na afloop van de vergunning nog geen sprake van verbetering? Dan kan verlenging van de vergunning aangevraagd worden. Als bijlage bij de ontheffing ontvangt de werkgever een formulier voor het aanvragen van een verlenging. Dit formulier kan direct worden ingevuld en opgestuurd. Het verzoek tot verlenging dient uiterlijk voor het einde van de zes weken waarvoor de werkgever al vergunning heeft gekregen opgestuurd te zijn. De werktijdverkorting mag in totaal maximaal 24 weken duren.
 • Indien de ontheffing wordt verleend door het ministerie van SZW, moet de ontvangst van de vergunning voor WTV direct bij het UWV melden Dit kan door middel van het formulier melden WTV.
 • De werkgever kan vervolgens binnen een week een WW-uitkering voor het personeel aanvragen bij het UWV via het formulier Aanvragen WW bij werktijdverkorting. Indien de werknemers aan de voorwaarden voldoen, maakt het UWV de WW-uitkeringen aan de werkgever over.
 • De werknemers blijven bij de werkgever in dienst. Wel zal hun inkomen lager zijn. Immers de WW is lager dan het gebruikelijke loon. Dus voor het deel van de werktijdverkorting ontvangt de werknemer een lager inkomen. Sommige werkgevers zullen  vrijwillig het gehele salaris doorbetalen of zijn volgens de cao of arbeidsvoorwaarden daartoe verplicht
 • Voor zieke werknemers kan de werkgever geen WW aanvragen. Voor deze werknemers geldt de normale loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

AD b) En hoe zit het met thuis werken en verlof?

De richtlijnen van RVIM moeten door de werkgevers worden opgevolgd. Maar er zijn verschillende situaties denkbaar en ook de vraag voor wiens rekening de gevolgen van bepaalde keuzes en verplichtingen komen.

De volgende situaties kunnen worden onderscheiden:

 • Is werknemer ziek: de gewone regels voor doorbetaling bij ziekte gelden;
 • Indien kinderen opvang behoeven en de werknemers kunnen niet naar kantoor: De eerste dag kan worden aangemerkt als calamiteitenverlof, daarna dient de werknemer in beginsel gewoon verlof op te nemen. Geadviseerd wordt in overleg te gaan met de werknemers over een oplossing op maat. Zo zou met de werknemer kunnen worden afgesproken dat werknemer zo veel als mogelijk thuiswerkt (en wellicht met afwijkende werkuren om balans te creëren tussen oppastijd en werktijd). Let wel: van werknemers mag worden verzocht  dat zij op zoek gaan naar een oplossing – probleem ligt in beginsel in privé domein, maar van werkgever mag in redelijkheid ook worden verwacht mee te denken;
 • Indien werknemer zegt angst te hebben om naar kantoor te komen en besmet te raken: Dit is geen reden om thuis te blijven op kosten werkgever en dat betekent dat een werknemer verlof moet opnemen;
 • Beginnende ziekteverschijnselen – maar nog niet ziek: Dit zijn volgens RIVM reden voor werknemer om thuis te blijven. Werknemer kan wel worden gevraagd vanuit huis te werken. Risico thuisblijven komt voor rekening werkgever er moet dus worden doorbetaald;
 • Zorg voor zieke ouders/kinderen: indien kort zorgverlof volgens wettelijke regeling – 70 procent;
 • Werkgever verplicht werknemers naar huis te gaan: werkgever stuurt medewerkers naar huis. Werkgever kan werknemer verplichten werkzaamheden thuis te verrichten. Indien werknemer werk niet thuis kan doen wordt in het algemeen aangenomen dat dit risico voor rekening van werkgever komt. In het geval dat werkgever meer dan 20% verlies van werkzaamheden verwacht als rechtstreeks gevolg van COVID19 kan werkgever wel WTV aanvragen (zie hierboven).

Wij hopen de belangrijkste vragen voor u te hebben besproken. Mocht u specifieke vragen hebben over het bovenstaande, neemt u gerust contact met ons op. Wij hopen dat voor uw onderneming de gevolgen beperkt zullen blijven.

Team JENS advocaten

Sascha Janssen (0624695104)

Renate Stam (0653492814)

Jeannette Stam (0651137134)

Wouter Moll en Kyra van Denken

Comments 1

 1. Bedankt voor het delen van deze juridische zaken in deze gekke tijd. Om mij heen hoor ik ook veel over werktijdverkorting en bedrijven die dit invoeren. Ik zou er graag meer over willen weten, zodat ik mijn eigen mogelijkheden in kaart kan brengen. Ik ga met de informatie aan de slag!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *