Per ongeluk aangemaakte WhatsApp groep kost ex-werknemer € 7.000,–

Jensadvocaten NIEUWS Leave a Comment

Ex-werknemer heeft op 5 september 2018 een WhatsApp-groep aangemaakt op de mobiele telefoon die door zijn nieuwe werkgever aan hem was verstrekt. De groep bestaat uit minstens 135 deelnemers. De door werknemer toegevoegde deelnemers omvatten: klanten van ex-werkgever Bestebreurtje, oud-collega’s van werknemer bij ex-werkgever Bestebreurtje, nieuwe collega’s van werknemer bij de firma Mertens en personen uit de privékring van werknemer, zoals zijn vriendin, zijn schoonmoeder en kennissen. 

Ex-werkgever Bestebreurtje vordert € 25.000,– boete van (ex)werknemer vanwege overtreding van het geheimhoudingsbeding.

De kantonrechter in Gelderland stelt vast dat de verplichting tot geheimhouding ruim geformuleerd is. Een verzameling van data, in dit geval namen en/of logo’s in combinatie met telefoonnummers van klanten van de voormalig werkgever Bestebreurtje, heeft te gelden als een zodanige ‘bijzonderheid’. Dat de groep per vergissing door de (ex)werkemer is aangemaakt, zoals hij stelt, is volgens deze rechter niet relevant bij deze afweging.

De rechter stelt voorts dat een boete volgens artikel 6:94 lid 1 BW kan worden gematigd indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist. Dat houdt in dat matiging alleen aan de orde is als er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor matiging op zijn plaats is. In dit geval is er volgens deze rechter sprake van bijzondere omstandigheden. In de eerste plaats neemt de kantonrechter aan dat de ex-werknemer de verzameling van deelnemers per ongeluk heeft aangemaakt. Ex-werknemer heeft daarover uitgelegd dat hij niet bekend was met het systeem van zijn nieuwe telefoon, waarmee hij in een pauze zat ‘te klooien’. Ex-werknemer voerde daarbij aan dat hij bij het aanmaken van die groep ook geen belang had omdat het vragen opriep bij zijn nieuwe werkgever, waarbij hij juist net was begonnen. Dat een aantal deelnemers privé personen zijn in combinatie met het gegeven dat ex-werknemer onmiddellijk na ontdekking is overgegaan tot het – voor zover mogelijk – weer ongedaan maken van de groep, ondersteunt het betoog van ex-werknemer. Een volgende omstandigheid die meeweegt is dat het onduidelijk is wat de omvang van de schade is voor ex-werkgever Bestebreurtje. Niet is dus komen vast te staan dat het bestaan van de WhatsAppgroep Bestebreurtje financieel heeft gedupeerd, aldus deze rechter. Tenslotte is mede bepalend dat ex werknemer een gezin heeft te onderhouden waardoor het financieel bezwaarlijk is om een boete van € 25.000,- te betalen. Om deze redenen wordt de boete door de rechter gematigd tot een bedrag van € 7.000,- (= een netto bedrag).

Al met al toch een fors bedrag voor een foutje met de WhatsApp!

De hele uitspraak is hier te vinden: ECLI:NL:RBGEL:2019:4140, Rechtbank Gelderland, 7545173 CV EXPL 19-666

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *