Logo Jens Advocaten

Intelli-JENS: donderdag 11 oktober a.s.: actualiteiten arbeidsrecht

Jensadvocaten Activiteiten

JENS advocaten organiseert voor vaste klanten en relaties op donderdag 11 oktober 2018 van 16:00 tot ca. 17:30 uur weer een IntelliJENS bijeenkomst met daarna een borrel.

Onderwerp van de bijeenkomst is ditmaal: actualiteiten in het arbeidsrecht.

Al weer 3 jaar is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van kracht. Er is de afgelopen jaren vanuit de praktijk veel kritiek geuit op zowel de leesbaarheid van de wet als ook de hoeveelheid aan interpretaties en procesmogelijkheden. Dit heeft onder meer tot de nodige rechtspraak geleid. Op sommige punten is de WWZ door rechters verder toegelicht en uitgewerkt. Renate Stam zal op 11 oktober a.s. nader ingegaan op de relevante rechtspraak onder de WWZ en onder meer stilstaan bij:

  • Hoe de diverse gronden voor ontbinding (ontslag) door rechters uitgelegd en ingevuld worden.
  • Recht op transitievergoeding na 65 jaar?
  • Wanneer wordt door rechters de billijke vergoeding toegekend?
  • Hoe berekenen rechters de hoogte van een billijke vergoeding?
  • Overige relevante uitspraken onder de WWZ.

Voorafgaand aan Renate’s presentatie zal Sascha Janssen het e.e.a. vertellen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die de WWZ (deels) moet repareren, als ook over de stand van zaken aangaande de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Zoals u van JENS gewend bent, verkrijgt u op de bijeenkomst ook bruikbare praktijktips.

Tijdens de bijeenkomst en de daarop aansluitende borrel is er vanzelfsprekend voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Indien u interesse heeft om de door ons verzorgde informatiebijeenkomst en borrel bij te wonen, dan kunt u zich via een mail gericht aan j.morres@jensadvocaten.nl bij ons aanmelden.

Let op: er is een beperkt aantal plaatsen, dus in die zin geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Met vriendelijke groet,

JENS advocaten