Faillissement SKY Nederland

Persbericht 14 maart 2017: faillissement SKY Nederland

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS, Persberichten

Heden, 14 maart 2017, heeft de Rechtbank Amsterdam SKY Nederland failliet verklaard.

SKY Nederland heeft in strijd met ons ontslagstelsel gehandeld. Vrijwel iedere deskundige arbeidsrecht specialist meent dat de projectclausule als gehanteerd door SKY Nederland in ons land niet kan. Zie onder meer hierover ook de recente noot van mr. A.M. Helstone in het vakblad JAR (2017/50). Het is in dat licht bezien betreurenswaardig dat – nadat SKY Nederland van het Gerechtshof Amsterdam heeft vernomen dat haar handelwijze inderdaad volledig in strijd met het Nederlandse ontslagstelsel is en er inmiddels aanzienlijke advocaat- en proceskosten waren gemaakt – de gevolgen hiervan op de (ex)werknemers en deels op de sociaal fondsen (het UWV) afgewenteld worden.

Vooralsnog lijken de terechte (loon)vorderingen van de negen (ex)werknemers de enige vorderingen te zijn en zou geen sprake zijn van overige schulden. De (ex)werknemers zijn dan dus de enige gedupeerden. Een curator is door de Rechtbank aangesteld om onder meer ook na te gaan of gelden aan de boedel onttrokken zijn en of sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid.