PERSBERICHT van 7 februari 2017: faillissementsaanvraag SKY Netherlands BV

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS, Persberichten

De negen (ex)castleden van SKY de Musical zien zich helaas genoodzaakt het faillissement aan te vragen van SKY Netherlands B.V. Hierbij een korte toelichting.

Nadat jarenlang in de theaterbranche in strijd gehandeld werd met ons gesloten ontslagsysteem, is een andere producent (Stage Entertainment) door een aantal werknemers aangesproken vanwege de gehanteerde projectclausule. Die kwestie is buiten de rechter om geregeld. Vlak hierna hebben ook negen castleden van SKY besloten voor hun rechten op te komen. De negen castleden hebben SKY gevraagd hun rechten te respecteren.

SKY wilde in 2016 geen faillissement aanvragen vanwege het voorkomen van reputatieschade. Over een minnelijke oplossing wilde SKY echter ook niet spreken, ondanks dat de castleden meerdere malen hebben aangegeven hier open voor te staan. De castleden ervoeren vervolgens dat getracht werd hen financieel uit te putten met rechtszaken.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 24 januari jl. arrest gewezen en de negen castleden volledig in hun gelijk gesteld. Was dat een baanbrekende uitspraak? Nee en ja. Nee, omdat het Gerechtshof exact heeft geoordeeld in lijn met onze wetgeving en in lijn met meerdere arresten van de Hoge Raad. Feitelijk is er dus helemaal niets nieuws onder de zon en had SKY óók van te voren kunnen inschatten dat zij allerminst een juridisch sterke zaak had. Ja, de uitspraak is baanbrekend omdat hiermee voor de gehele branche duidelijk is geworden dat de jarenlange praktijk echt niet door de spreekwoordelijke beugel kan. Omdat iets nu eenmaal al jaren is gebeurd, maakt dat het namelijk nog niet legitiem of acceptabel.

SKY heeft verloren en een heldere veroordeling (inclusief een proceskostenveroordeling) gekregen. Na het arrest hebben de rechthebbenden wéér noodgedwongen kosten moeten maken. SKY heeft inmiddels vijf advocaten ingeschakeld gehad en stelt niet aan het arrest te kunnen voldoen vanwege betalingsonmacht. De rechthebbende (ex)werknemers ondervinden schadelijke gevolgen en kunnen mede in verband met een mogelijke (spoedige) overname van de loonbetaling door het UWV – helaas – niet anders dan deze stap zetten. Zij betreuren dit zeer.

Namens de negen (ex)castleden,

Sascha I. Janssen