PERSBERICHT 25 JANUARI 2017 – PROJECTCLAUSULE MUSICAL

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS, Persberichten, Verbintenissenrecht

Op 24 januari 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld in de zaak tussen negen castleden van SKY de Musical en hun werkgever (SKY Nederland). Kernvraag in deze zaak: kan de door SKY Nederland gebruikte (project)clausule door de spreekwoordelijke beugel, met als gevolg dat als werkgever besluit de musical te stoppen automatisch ook de arbeidscontracten stoppen.

Een dergelijke projectclausule is en wordt door andere theaterproducenten ook gebruikt. Daarnaast komt deze clausule in de televisiewereld nog wel eens voor. Werknemers in deze branche durfden echter eerder niet tegen deze projectclausule op te treden, bang om werk te verliezen. Mede daarom hebben de vereniging Act (de belangenvereniging voor acteurs) en de Kunstenbond (FNV) aangegeven moreel achter deze negen werknemers te staan. Zo heeft Act bevestigd dat de onderhavige clausule niet onderhandelbaar is in deze branche. En de Kunstenbond heeft onder meer op 29 oktober 2016 in het Parool gesteld: “Er zijn zat acteurs die een punt willen maken, maar je neemt een heel groot risico. (…) voor jou tien anderen.”

De uitspraak van 24 januari 2017 geeft de hele branche dan ook eindelijk duidelijkheid over de rechtmatigheid van dit soort projectclausules. Het Gerechtshof Amsterdam heeft in deze zaak bepaald dat met de gekozen formulering van de projectclausule SKY zich een ruime interpretatievrijheid heeft toegemeten waardoor deze clausule – kort gezegd – niet past in het systeem van het ontslagrecht, dat immers de preventieve toetsing (door UWV of rechter) van een ontslaggrond tot uitgangspunt heeft. Omdat deze projectclausule niet past in het gesloten systeem van ontslagrecht is deze om die reden niet toelaatbaar, aldus het Gerechtshof. Daarom gaat het Gerechtshof ervan uit dat de arbeidsovereenkomsten met de werknemers van SKY niet door het ‘inroepen’ van de projectclausule zijn geëindigd.

Hopelijk zien de werkgevers in deze branche door deze uitspraak in dat deze manier van werknemers ontslaan niet langer kan vanwege strijd met ons ontslagrecht. Het arrest is te vinden op: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:163&showbutton=true&keyword=projectclausule

Het Persbericht van het Gerechtshof is te vinden op: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Geen-automatisch-ontslag-werknemers-musical-Sky.aspx?platform=hootsuite

Namens de negen castleden,

Sascha I. Janssen