Wordt de ‘DBA soep’ na 1 januari 2018 wel zo heet gegeten?

Jensadvocaten NIEUWS, Wet DBA

Afgelopen week berichtte ik u al over het uitstel tot 1 januari 2018 met betrekking tot de naleving van de ingevoerde Wet DBA. Er heerst nog steeds onrust op de ZZP-markt. Reden voor mij om iets meer in te gaan op de risico’s en gevolgen voor de opdrachtgever of opdrachtnemer, indien zij vanaf 1 januari 2018 niet conform de Wet DBA handelen.

Indien u niet conform de Wet DBA handelt, loopt u straks over ruim een jaar – en indien de Wet DBA niet wijzigt – het risico dat de Belastingdienst u oplegt:

  • naheffing van loonbelastingen
  • naheffing sociale werknemerspremies
  • en een boete.

De boete

Om met de laatste te beginnen, om een boete te kunnen opleggen moet de Belastingdienst kunnen aantonen dat partijen opzettelijk in strijd met met de Wet DBA hebben gehandeld c.q. de Belastingdienst bewust verkeerd geïnformeerd hebben. De verwachting is dat het lastig zal zijn aan te tonen dat de Belastingdienst moedwillig verkeerd geïnformeerd is. Het vermoeden is dat vanwege de bewijslast niet echt met boetes gestrooid zal gaan worden.

Voor de groepen ZZP’ers waarvan de Belastingdienst echter nu al op voorhand heeft aangegeven dat zij echt aangemerkt moeten worden als werkenden in een loondienstverband, zou wel gesteld en bewezen kunnen worden dat men moedwillig de Wet DBA probeert te “ontduiken” als men desdondanks toch op basis van een opdrachtovereenkomst gaat werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan journalisten die werken bij de omroepen; Wiebes en de Belastingdienst menen namelijk dat dergelijke journalisten een arbeidsrelatie hebben en dus niet zelfstandig zijn.

Naheffing loonbelasting

Dan kom ik op de naheffing van de loonbelasting. Als de Belastingdienst meent dat toch sprake is van een arbeidsrelatie, zal naheffing loonbelasting plaatsvinden. In de meeste gevallen zal de ZZP’er zelf al deels inkomstenbelasting hebben betaald. Het is dan niet zo dat tweemaal over ‘hetzelfde werk’ (dus dubbel) inkomsten/loonbelasting door de Belastingdienst geheven gaat worden. Dus voor zover naheffing loonbelasting zal plaatsvinden, zal de Belastingdienst wel rekening moeten houden met de reeds door de ZZP’er naar alle waarschijnlijkheid afgedragen deel aan inkomstenbelasting.

Sociale werknemerspremies

Dan blijft over het risico dat de Belastingdienst de sociale werknemerspremies komt verhalen op de opdrachtgever. Dergelijke premies zijn in geval van een overeenkomst van opdracht niet afgedragen.

Tot slot

Bij de Belastingdienst zelf vertrekt de komende tijd een groot aantal werknemers. De reële vraag is dan ook of de Belastingdienst straks per 1 januari 2018 wel voldoende personeel in huis heeft om überhaupt de Wet DBA te kunnen handhaven. Als grap is al gemaakt dat de Belastingdienst dan waarschijnlijk haar oud-medewerkers via een ZZP-constructie weer zal gaan inhuren om voor naleving van de Wet DBA zorg te dragen….

Wordt vervolgd!