Uitstel wet DBA is nog geen afstel

Jensadvocaten NIEUWS, Wet DBA

De uitvoering van de Wet DBA is uitgesteld van 1 mei 2017 naar 1 januari 2018. Dat betekent dat tot 1 januari 2018 door de Belastingdienst niet zal worden toegezien op naleving van de al bestaande Wet DBA. De Wet DBA is dus niet ingetrokken. Opdrachtgevers en opdrachtnemers/ZZP’ers zullen tot 1 januari 2018 geen naheffing of boete krijgen indien zij niet conform de ingevoerde Wet DBA handelen.

Wat er vanaf 1 januari 2018 gaat gebeuren is echter nog niet duidelijk. Of en hoe de Wet DBA wordt aangepast moet dus nog maar blijken. Een hobbel kan daarbij zijn dat in maart 2017 Tweede Kamer verkiezingen zijn en er daarna mogelijk maanden nog formatie van een nieuw kabinet zal gaan plaatsvinden. Of en hoe een nieuw kabinet prioriteit zal geven aan het creëren van duidelijkheid voor opdrachtgevers en -nemers is dus de vraag. Is het bericht van 18 november jl. dus een uitstel van executie? Wordt deze problematiek op het bord gelegd van een volgend kabinet? In ieder geval staat vast dat de Wet DBA nog steeds tot vragen en een verlengde onzekerheid leidt.