Dienstjaren bij failliet bedrijf kunnen meetellen bij berekening transitievergoeding

Dienstjaren bij failliet bedrijf kunnen meetellen bij berekening transitievergoeding

Jensadvocaten Arbeidsrecht, NIEUWS, Verbintenissenrecht

Werknemer is in 2011 bij X in dienst getreden als bedrijfsleider. Op 25 februari 2014 is X failliet verklaard. De curator heeft de arbeidsovereenkomst van werknemer opgezegd. Op 24 maart 2014 is de werknemer voor de duur van een jaar bij werkgever in dienst getreden als bedrijfsleider. Deze arbeidsovereenkomst is verlengd tot en met 23 maart 2016. Werkgever heeft laten weten het contract daarna niet meer te willen verlengen. De werknemer heeft berust in de beëindiging, maar is van mening dat hij wel recht heeft op een transitievergoeding waarbij de jaren die hij bij het gefailleerde X heeft gewerkt, meetellen. De Kantonrechter Utrecht oordeelt dat bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding de jaren die de werknemer bij X heeft gewerkt, ook meegeteld dienen te worden, nu vast is komen te staan dat werknemer daar dezelfde functie had en (nagenoeg) dezelfde werkzaamheden verrichtte op dezelfde locatie, in hetzelfde pand, met dezelfde activa en grotendeels met dezelfde collega’s. Het is niet vereist dat tussen de oude en de nieuwe werkgever zodanige banden bestaan dat het door de oude werkgever verkregen inzicht in de hoedanigheden van de werknemer moet kunnen worden toegerekend aan de nieuwe werkgever. Het feit dat X failliet is gegaan, heeft  geen gevolgen voor de hoogte van de transitievergoeding. Art. 7:673c lid 1 BW (waarin staat opgenomen dat de transitievergoeding niet langer verschuldigd is, indien de werkgever in staat van faillissement is verklaard) strekt er niet toe om een ‘knip’ aan te brengen in het opvolgend werkgeverschap van voor en na het faillissement, waar het gaat om de arbeidsduur die meetelt voor de transitievergoeding.

Tip:

In geval van een doorstart na faillissement, dien je je als nieuwe werkgever goed te realiseren dat je voor de berekening van de transitievergoeding ook de dienstjaren gemaakt in dienst bij gefailleerd overneemt. Dit kan dus ook een reden of argument zijn om een lagere koopprijs te bedingen!