JENS Advocaten
(strategische) advisering, (procesrechtelijke) bijstand en begeleiding op het gebied van het arbeidsrecht en algemeen civiel recht.
 
JENS Advocaten
(strategische) advisering, (procesrechtelijke) bijstand en begeleiding op het gebied van het arbeidsrecht en algemeen civiel recht.

  JENS ADVOCATEN

Problemen zijn er niet om moeilijk over te doen maar om opgelost te worden

De werkwijze van JENS advocaten is informeel en transparant. JENS advocaten richt zich op (strategische) advisering, (procesrechtelijke) bijstand en begeleiding op het gebied van het arbeidsrecht en algemeen civiel recht. Het leveren van een hoge kwaliteit aan juridische bijstand is voor JENS advocaten niet een doelstelling maar een minimumvereiste. Daarbij spreken wij heldere taal en durven wij nog niet gebaande wegen te betreden, maar altijd met uw belang als hoogste prioriteit. Omdat ieder bedrijf een eigen cultuur en structuur heeft, spelen uw identiteit en specifieke belangen tevens een grote rol in onze wijze van optreden en adviseren. JENS advocaten kent haar cliënten en de branche.


Wat wij doen

U kunt JENS advocaten inschakelen voor het verkrijgen van (strategisch) juridisch advies, het opstellen of checken van contracten, het voeren dan wel voorkomen van gerechtelijke procedures, het voeren van onderhandelingen en het treffen van (beëindigings)regelingen.
verder lezen →


Rechtsgebieden

Onze advocaten zijn deskundig op het terrein van arbeidsrecht (in de breedste zin) en het algemeen civiel recht / contractenrecht.
verder lezen →


Recente zaken

Vanaf de zijlijn is het soms moeilijk een concreet beeld te krijgen van de zaken waarmee een advocaat zich zoal bezig houdt. Een aantal voorbeelden van dossiers waarbij JENS advocaten op dit moment betrokken is dan wel recent betrokken was. 
verder lezen →


Cursussen

Voor een bedrijf of organisatie kan het (financieel) aantrekkelijk zijn een medewerker van JENS in te huren voor ‘in house’ cursussen of seminars op het gebied van het arbeidsrecht
verder lezen →