TEAM

mr. Jeannette W. Stam

“Kennis is nog geen wijsheid.“
Arthur Schopenhauer

Kenmerkend voor de wijze van werken van Jeannette Stam is haar scherp analytische vermogen, directe aanpak en – ongelofelijk maar waar – altijd goede humeur. Onderhandelen is haar tweede natuur. Jeannette heeft zowel vennootschapsrechtelijk als arbeidsrechtelijk een grote dosis kennis en ervaring opgedaan in het bedrijfsleven als ook de advocatuur. Door deze kennis en ervaring zijn zaken die betrekking hebben op deze twee rechtsgebieden, als ook zaken op het snijvlak hiervan, bij Jeannette in goede handen.

Rechtsgebieden:
Ondernemingsrecht
Arbeidsrecht
Verbintenissenrecht

Lid van:
Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o.
EELA (European Employment Law Association)

mr. Renate H. Stam

“Sometimes your best is not good enough, sometimes you have to do what is required!”

Renate heeft een sterke persoonlijkheid, die samen met grote vakkennis, flair en oprechte interesse in de cliënt de elementen vormen voor een optimale zaakbehandeling. Daarnaast is zij een strateeg pur sang en komt haar ruime bestuurlijke ervaring in veel zaken goed van pas. Renate heeft 27 jaar ervaring in het arbeidsrecht en doceert regelmatig Arbeidsrecht. Verder is zij gespecialiseerd in het automatiseringsrecht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij veel ICT cliënten bijstaat. En als meerwaarde heeft Renate een schaterlach die zelfs opponenten doet ontdooien.

Rechtsgebieden:
Arbeidsrecht
Ambtenarenrecht
Ondernemingsrecht
Automatiseringsrecht

Lid van:
Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o.
Raad van Toezicht van het Kadaster

mr. Sascha I. Janssen

“In het midden van de moeilijkheid ligt de kans.”
Albert Einstein

Sascha Janssen heeft een ‘broertje dood’ aan (zogenaamde) status en belangrijkdoenerij. Mensen met een dosis zelfspot zijn dan ook bij haar aan het goede adres. Sascha beschikt over kwaliteiten die een advocaat behoort te hebben: een scherp analytisch vermogen gecombineerd met praktisch inzicht en een flinke dosis mensenkennis. Kenmerkend voor haar is dat zij niet achter haar klant maar vóór haar klant staat. Haar rappe tong wordt bovendien aangevuld met bevlogenheid en groot gevoel voor humor.

Rechtsgebieden:
Arbeidsrecht en Wet DBA (de zzp’er)
Pensioenrecht
Verbintenissenrecht

Lid van:
Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Amsterdam e.o.
Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland

mr. Cindy A.C. Schroeten

“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit”
Aristoteles

Cindy Schroeten verstaat haar vak. Het bieden van de hoogste kwaliteit, zonder daarbij het belang van de cliënt uit het oog te verliezen, is volgens Cindy de sleutel tot succes. Cindy heeft zich tijdens haar studie gespecialiseerd in het vakgebied waar haar hart ligt: het arbeidsrecht. Aan de Universiteit van Maastricht volgde zij de masteropleiding Recht, Arbeid en Gezondheid, waardoor zij niet alleen veel expertise heeft op het gebied van het arbeidsrecht, maar tevens veel kennis van het sociale zekerheidsrecht en gezondheidsrecht. Daarnaast volgde zij een tweede master in het privaatrecht waardoor zij breed inzetbaar is. Van huis uit is zij gespecialiseerd in ziekte en re-integratie. Vanuit haar expertise op dit gebied behaalde zij zelfs succes tot aan de Hoge Raad. Naast haar werk als advocaat publiceert Cindy regelmatig over arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Rechtsgebieden:
Arbeidsrecht
Algemeen privaatrecht

mr. Wouter J. Moll

“There are three ways of doing things around here: the right way, the wrong way and the way that I do it.”
Robert De Niro (Casino)

Wouter doet zijn werk met passie en empathie. De kracht van Wouter ligt in zijn oprechte interesse, ingegeven door een flinke dosis nieuwsgierigheid. Hij streeft naar een pragmatische aanpak: eerlijk, direct en betrokken. Humor ziet hij als zijn meest simpele, maar doeltreffendste wapen. Wouter is niet snel geneigd op te geven, noch in zijn werk noch op sportief gebied.
Wouter studeerde aan de Universiteit Utrecht en voltooide zowel de masters Notarieel recht (2013) als Privaatrecht (2014). Na bestudering van het Nederlands huwelijksvermogensrecht en aansprakelijkheidskwesties in het arbeidsrecht, richtte hij zijn pijlen op de praktijk. Zo deed hij ervaring op bij een rechtswinkel, liep hij stages bij enkele (internationale) advocatenkantoren en startte hierna zijn carrière in Amsterdam. Sinds april 2017 versterkt Wouter het team van JENS.

Rechtsgebieden:
Arbeidsrecht
Verbintenissenrecht

 

Natasja van der Steen

Juridisch secretaresse

Julie Morres

Juridisch secretaresse / Office manager